Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
Diagnostyka i leczenie padaczki
DIAGNOSTYKA
I LECZENIE PADACZKI
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
REHABILITACJA
W SCHORZENIACH NEUROLOGICZNYCH
Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia

SZKOLENIA

Aktualności

Album Potrzeb

Album potrzeb jest innowacją, skierowaną do osób z demencją i ich rodzin, a także bliskich i terapeutów. Innowacja ta powstała z uwagi na potrzebę komunikacji osób z demencją. Album potrzeb jest zbiorem zdjęć np. produktów, czynności, spędzania czasu wolnego, hobby etc. Z uwagi na to, iż w chorobie jaką jest demencja zmianie ulega również proces komunikacji. Album ma odpowiedzieć na te potrzeby i usprawnić komunikację. W testowaniu innowacji bierze udział 10 osób z demencją. W tym osoby, które przynależą do stowarzyszeń, ośrodków. Do albumu została dołączona też broszura informacyjna dotycząca choroby jaką jest demencja. A w niej znajdują się przydatne wiadomości o tym z jakimi trudnościami może wiązać się ta choroba znaczeniu terapii neuropsychologicznej, odżywianiu czy fizjoterapii.
Środki zostały pozyskane z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.