Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
Diagnostyka i leczenie padaczki
DIAGNOSTYKA
I LECZENIE PADACZKI
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
REHABILITACJA
W SCHORZENIACH NEUROLOGICZNYCH
Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia

SZKOLENIA

O udarze

1. Podstawowe informacje dotycząc udaru mózgu.
a) Dwa najczęstsze rodzaje udaru mózgu
– udar niedokrwienny (87%) kiedy dochodzi do zatrzymania dopływu krwi do mózgu np. z powodu zatoru lub zakrzepu; ten rodzaj udaru występuje najczęściej.
– udar krwotoczny (10%), kiedy dochodzi do wylewu krwi do mózgu wskutek pęknięcia naczyń mózgowych.
Pozostałe to: krwotok podpajęczynówkowy, udar żylny
b) Objawy udaru mózgu
Udar mózgu typowo rozpoczyna się nagle. Zwykle objawia się
– osłabieniem ręki i/lub nogi (niedowład) po jednej stronie ciała;
– wykrzywieniem twarzy (opuszczony kącik ust),
– trudnościami z mówieniem (ale też utrata logicznego kontaktu słownego),
– zaburzeniami widzenia,
– nagłymi zaburzeniami równowagi, zawrotami głowy.
Może występować silny ból głowy, nudności, wymioty,
NIGDY NIE WOLNO ignorować powyższych objawów i czekać aż ustąpią lub położyć się, żeby przespać gorsze samopoczucie.
c) Jak się zachować?
Udar mózgu to stan zagrażający życiu!
Należy:
-niezwłocznie zadzwonić na pogotowie ratunkowe (999 lub 112).
– zanotować jeśli to możliwe czas wystąpienia objawów (lub godzinę kiedy członek rodziny ostatnio widziany był zdrowy).
– przygotować wykaz chorób oraz aktualnie przyjmowanych leków

W przypadku udaru mózgu CZAS MA KLUCZOWE ZNACZENIE!
d) Konsekwencje udaru mózgu
• mogą dotyczyć niesprawności ruchowej tzn. chory będzie miał niedowłady lub porażenia kończyn dolnych /górnych i tym samym ograniczenia w swobodnym i samodzielnym poruszaniu się i wykonywaniu czynności.
• następstwem udaru mogą być także zaburzenia funkcjonowania poznawczego tj. pamięci, planowania, myślenia, mówienia etc. oraz emocjonalnego.

Stąd konieczność długofalowej rehabilitacji oraz przystosowania się do zmian na niemal każdej płaszczyźnie życia (osobistej, rodzinnej, zawodowej i społecznej). Wskazana jest terapia prowadzona przez różnych specjalistów, według indywidulanych potrzeb czy terapii wspomagających proces rehabilitacji (w tym nowoczesnej terapii rękawiczką stymulującą korę mózgową (ośrodku ruchowe i czuciowe) – więcej informacji w zakładce NOWOCZESNA TERAPIA.

Kompendium można pobrać w wersji pdf klikając na poniższe zdjęcie

Kompendium skierowane do osób po udarach mózgu oraz ich bliskich, zostało opracowane w ramach projektu „Przepis na wielkopolska innowację społeczna – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” współfinansowanego ze środków EFS – POWER 2014-2020. Zostało opracowane przez zespół specjalistów Fundacji ORCHidea: neurologa, psychologów, neurologopedę oraz fizjoterapeutę, dzięki pozyskanemu grantowi na projekt „Procedura przyjazna chorym i opiekunom”.
Kompendium zawiera niezbędne informacje potrzebne osobom, które doświadczyły udaru mózgu, w tym: podstawowe informacje dotyczące udaru, pobytu w szpitalu, dalszej rehabilitacji i opieki, profilaktyki poudarowej oraz dane teleadresowe placówek wspierających osoby po udarach mózgu