Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
Diagnostyka i leczenie padaczki
DIAGNOSTYKA
I LECZENIE PADACZKI
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
REHABILITACJA
W SCHORZENIACH NEUROLOGICZNYCH
Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia

SZKOLENIA

NASZE PUBLIKACJE

 

Kompendium można pobrać w wersji pdf klikając na poniższe zdjęcie

Kompendium skierowane do osób po udarach mózgu oraz ich bliskich, zostało opracowane w ramach projektu „Przepis na wielkopolska innowację społeczna – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” współfinansowanego ze środków EFS – POWER 2014-2020. Zostało opracowane przez zespół specjalistów Fundacji ORCHidea: neurologa, psychologów, neurologopedę oraz fizjoterapeutę, dzięki pozyskanemu grantowi na projekt „Procedura przyjazna chorym i opiekunom”.
Kompendium zawiera niezbędne informacje potrzebne osobom, które doświadczyły udaru mózgu, w tym: podstawowe informacje dotyczące udaru, pobytu w szpitalu, dalszej rehabilitacji i opieki, profilaktyki poudarowej oraz dane teleadresowe placówek wspierających osoby po udarach mózgu

NEUROSESJE to pierwsza publikacja wydana przez Fundację ORCHidea. Zawiera z 30- dniowy trening pobudzający umysł, tj. zestaw ćwiczeń opracowanych przez specjalistki na co dzień pracujące z osobami doświadczającymi trudności poznawczych.

Książka została opracowana przez autorki wolontaryjnie i wydana z środków pozyskanych od sponsora.
Koszt: 50 złotych
Całkowity dochód jest przeznaczany na działalność statutową fundacji.

POMYŚLny trening to druga publikacja wydana przez Fundację ORCHidea. Również zawiera z 30- dniowy zestaw ćwiczeń pobudzających umysł, ale dodatkowo zawiera propozycje ćwiczeń ruchowych
Książka została opracowana i wydana w 2019 roku dzięki środkom PFRON będącym w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Dodruk książek – dzięki środkom pozyskanym od sponsora
Koszt: 50 złotych
Całkowity dochód jest przeznaczany na działalność statutową fundacji.NEURO – trening to publikacja składająca się z dwóch części. Pierwsza, językowo-poznawcza zawiera ćwiczenia umysłowe, natomiast druga część – ćwiczenia ruchowe z terapią zajęciową
Książka została opracowana i wydana w 2020 roku dzięki środkom PFRON będącym w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Dodruk – dzięki środkom pozyskanym od sponsora
Koszt kompletu: 80 złotych
Całkowity dochód jest przeznaczany na działalność statutową fundacji.

Album Potrzeb to narzędzie stanowiące pomoc w komunikowaniu się z osobą z demencją. Album jest zilustrowany fotografiami dotyczącymi 5 obszarów czynności życia codziennego, odpowiednio pogrupowanymi, opatrzonymi podpisami oraz komunikatem: „chcę/nie chcę”, znajdującym się na górze każdej strony zawierającej zdjęcia.
Książka została opracowana i wydana w 2020 roku w ramach projektu Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dodruk publikacji – dzięki środkom pozyskanym od sponsora.
Koszt: 100 złotych
Całkowity dochód jest przeznaczany na działalność statutową fundacji.

NEURO – ćwiczenia to publikacja zawierająca umysłowy trening językowo – wzrokowo – słuchowy. Do książki dołączona jest płyta CD, będąca dodatkiem do części ćwiczeń, wymagających materiału dźwiękowego.
Książka została opracowana i wydana w 2021 roku dzięki środkom PFRON będącym w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Publikacja trafiła do ok. 50 wielkopolskich placówek, które otrzymały ja nieodpłatnie.

W sytuacji znalezienia środków na dodruk, całkowity dochód będzie przeznaczany na działalność statutową fundacji.
Proponowany koszt: 50 złotych

Publikacja z 2022 roku, opracowana wolontaryjnie, zawierająca ćwiczenia słuchowe (dołączona płyta CD).

Wydruk publikacji z środków własnych fundacji.
Koszt: 35 złotych
Całkowity dochód jest przeznaczany na działalność statutową fundacji.

Publikacja z 2021 roku, opracowana wolontaryjnie, zawierająca ćwiczenia do kaligrafii.

Wydruk publikacji z środków pozyskanych od sponsora. Czekamy na dostawę z drukarni 😊
Koszt: 25 złotych
Całkowity dochód będzie przeznaczany na działalność statutową fundacji.