Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
Diagnostyka i leczenie padaczki
DIAGNOSTYKA
I LECZENIE PADACZKI
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
REHABILITACJA
W SCHORZENIACH NEUROLOGICZNYCH
Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia

SZKOLENIA

NASZE PUBLIKACJE

 

Kompendium można pobrać w wersji pdf klikając na poniższe zdjęcie

Kompendium skierowane do osób po udarach mózgu oraz ich bliskich, zostało opracowane w ramach projektu „Przepis na wielkopolska innowację społeczna – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” współfinansowanego ze środków EFS – POWER 2014-2020. Zostało opracowane przez zespół specjalistów Fundacji ORCHidea: neurologa, psychologów, neurologopedę oraz fizjoterapeutę, dzięki pozyskanemu grantowi na projekt „Procedura przyjazna chorym i opiekunom”.
Kompendium zawiera niezbędne informacje potrzebne osobom, które doświadczyły udaru mózgu, w tym: podstawowe informacje dotyczące udaru, pobytu w szpitalu, dalszej rehabilitacji i opieki, profilaktyki poudarowej oraz dane teleadresowe placówek wspierających osoby po udarach mózgu

Koncentruj się! to publikacja zawierająca umysłowy trening, skierowany do dorosłych osób.
Książka została opracowana i wydana w 2022 roku dzięki środkom PFRON będącym w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Publikacja trafiła do 45 wielkopolskich placówek, które otrzymały ją nieodpłatnie.

W sytuacji znalezienia środków na dodruk, całkowity dochód będzie przeznaczany na działalność statutową fundacji.
Proponowany koszt: 50 złotych


NEURO – trening to publikacja składająca się z dwóch części. Pierwsza, językowo-poznawcza zawiera ćwiczenia umysłowe, natomiast druga część – ćwiczenia ruchowe z terapią zajęciową
Książka została opracowana i wydana w 2020 roku dzięki środkom PFRON będącym w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Dodruk – dzięki środkom pozyskanym od sponsora
Koszt kompletu: 90 złotych
Całkowity dochód jest przeznaczany na działalność statutową fundacji.

NEURO – ćwiczenia to publikacja zawierająca umysłowy trening językowo – wzrokowo – słuchowy. Do książki dołączona jest płyta CD, będąca dodatkiem do części ćwiczeń, wymagających materiału dźwiękowego.
Książka została opracowana i wydana w 2021 roku dzięki środkom PFRON będącym w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Publikacja trafiła do ok. 50 wielkopolskich placówek, które otrzymały ja nieodpłatnie.

W sytuacji znalezienia środków na dodruk, całkowity dochód będzie przeznaczany na działalność statutową fundacji.
Proponowany koszt: 60 złotych

NEUROSESJE to pierwsza publikacja wydana przez Fundację ORCHidea. Zawiera z 30- dniowy trening pobudzający umysł, tj. zestaw ćwiczeń opracowanych przez specjalistki na co dzień pracujące z osobami doświadczającymi trudności poznawczych.

Książka została opracowana przez autorki wolontaryjnie i wydana z środków pozyskanych od sponsora.
Koszt: 60 złotych
Całkowity dochód jest przeznaczany na działalność statutową fundacji.

NEUROSESJE 2 to Nasza najnowsza publikacja. Zawiera zestaw ćwiczeń pobudzających pracę mózgu, ćwiczenia praktyczne, np. wypełnianie przelewu bankowego.
Polecana dorosłym i młodzieży.
Opracowana przez neurologopedów i psychologów.

Koszt: 50 złotych
Całkowity dochód jest przeznaczany na działalność statutową fundacji.

POMYŚLny trening to druga publikacja wydana przez Fundację ORCHidea. Również zawiera z 30- dniowy zestaw ćwiczeń pobudzających umysł, ale dodatkowo zawiera propozycje ćwiczeń ruchowych
Książka została opracowana i wydana w 2019 roku dzięki środkom PFRON będącym w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Dodruk książek – dzięki środkom pozyskanym od sponsora
Koszt: 60 złotych
Całkowity dochód jest przeznaczany na działalność statutową fundacji.

Publikacja z 2022 roku, opracowana wolontaryjnie, zawierająca ćwiczenia słuchowe (dołączona płyta CD).

Wydruk publikacji z środków własnych fundacji.
Koszt: 40 złotych
Całkowity dochód jest przeznaczany na działalność statutową fundacji.

Publikacja z 2021 roku, opracowana wolontaryjnie, zawierająca ćwiczenia do kaligrafii.

Wydruk publikacji z środków pozyskanych od sponsora. Czekamy na dostawę z drukarni 😊
Koszt: 25 złotych
Całkowity dochód będzie przeznaczany na działalność statutową fundacji.

SuperSeniorzy to publikacja opracowana i wydana w 2023 roku, dzięki dofinansowaniu z Fundacji PZU, dodruk sfinansowano z środków własnych. Zawiera zestaw ćwiczeń pobudzających pracę mózgu, skierowanych nie tylko do seniorów, ale każdej dorosłej osoby, która chce zachować dobrą kondycje poznawczą.
Opracowana przez neurologopedów.

Koszt: 50 złotych
Całkowity dochód jest przeznaczany na działalność statutową fundacji.