connection
KRS 0000586006

WSPIERAMY osoby z deficytami neurologicznymi, wymagające wielospecjalistycznego wsparcia oraz seniorów,  u których dbamy o poprawę funkcjonowania poznawczego.

Naszym celem jest stworzenie w Poznaniu profesjonalnego wielospecjalistycznego centrum diagnozy i terapii, w którym osoby potrzebujące znajdą niezbędną wielospecjalistyczną pomoc.

więcej »

A A A

Ludzie Fundacji

Zarząd Fundacji ORCHidea stanowią osoby na co dzień zajmujące się diagnostyką, leczeniem i terapią  osób z chorobami neurologicznymi ( po udarach mózgu, z chorobami neurodegeneracyjnymi i demielinizacyjnymi), mającymi guzy mózgu bądź będącymi po operacji neurochirurgicznej oraz osobami mającymi trudności poznawcze będące wynikiem przebytych lub nadal  występujących chorób, oraz z seniorami (osobami w wieku 65 plus), zmagającymi się z postępująca chorobą.

 

W strukturach zarządu jest doświadczony lekarz neurolog (praktykujący od 20 lat) oraz  neurologopeda dyplomowany.

 

Fundacja współpracuje również z innymi  specjalistami, m.in. psychologami,  psychoterapeutami i fizjoterapeutami oraz lekarzami.

 

ZARZĄD FUNDACJI:

http://www.neuro-log-poznan.com.pl/

 

 

Piotr Orchowski – Prezes Zarządu

Jest specjalistą neurologiem, specjalizującym się w leczeniu pacjentów z padaczką, bólami głowy, chorobą Parkinsona oraz z zespołami otępiennymi (np. choroba Alzheimera). Zajmuje się diagnostyką chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Ukończył studia na wydziale lekarskim na Akademii Medycznej (Uniwersytet Medyczny) w Poznaniu. Rozpoczynał od rocznego wolontariatu na oddziale neurologicznym, a od 20 lat pracuje w poznańskich szpitalach. Wcześniej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, a od 2000 roku w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu.

Członek Polskiej Ligii Przeciwpadaczkowej, członek Polskiego Towarzystwa Epileptologii, członek Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

 

Aleksandra Czarczyńska – Orchowska  - Wiceprezes Zarządu

Jest neurologopedą dyplomowanym. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy i języka u pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, po udarach, guzach mózgu oraz w wyniku urazów mózgu i chorób neurodegeneracyjnych.

Rozpoczynała pracę w zawodzie jako wolontariusz na Oddziale Neurologicznym i Oddziale Leczenia Udarów Mózgu w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu. Następnie zdobywała doświadczenie pracując jako neurologopeda w dwóch szpitalach (Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu oraz Szpital Powiatowy w Nowym Tomyślu)  na oddziałach neurologicznych oraz oddziałach leczenia udarów mózgu.

Jest wykładowcą akademickim, prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych z logopedii (bloki tematyczne: Afazja. Dyzartria)  na  Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu oraz dla studentów dziennych kierunku logopedia.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologopedów  , Polskiego Związku Logopedów (tu: Członkiem Zarządu w kadencji 2018-2022) oraz Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

Jest absolwentką Akademii Liderów. Jest Wiceprzewodniczącą KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw społecznych w Poznaniu, które reprezentuje w Poznańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

 

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Marzena Przybylska - Pacyk - Asystentka Zarządu

PRACUJĄ Z PODOPIECZNYMI/PACJENTAMI:

Małgorzata Parzymies  - Asystentka  Seniora

Adrianna Świętek  - Asystentka Terapeuty Zajęciowego

Natalia Kaczmarek - Terapeuta Zajęciowy

 

 

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

 

Anna Rajewska

Jest magistrem psychologii, terapeutą poznawczo-behawioralnym.

Ukończyła studia na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna oraz 4-letnie szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Pracuje na oddziałach neurologicznych w poznańskich szpitalach oraz prowadzi terapię w prywatnej praktyce na terenie Poznania.

Główne zainteresowania i aktywność zawodowa dotyczą neuropsychologii oraz psychoterapii dorosłych i młodzieży. Zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną oraz rehabilitacją funkcji poznawczych u osób po urazach mózgu, udarach, w przebiegu procesów otępiennych. Prowadzi terapię poznawczo-behawioralną dla osób dorosłych oraz młodzieży i dzieci w wieku szkolnym.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

 

Kontakt: tel. 502 161 665;  psycholog.terapia@gmail.com

 

Anna Lenartowicz

Jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie 4-letniego szkolenia podyplomowego w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, posiada przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu.
Pracuje na oddziale neurologicznym i udarowym w szpitalu w śremie, współpracuje z przychodnią Medicover, a także z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie województwa wielkopolskiego.
Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z seniorami (Zespół Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu), z dziećmi i młodzieżą (Świetlice opiekuńczo-wychowawcze na terenie gminy Dopiewo) oraz jako specjalista ds. orzekania o niepełnosprawności.
Specjalizuje się w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej osób po urazach i udarach mózgu oraz w przebiegu procesów otępiennych, a także w terapii indywidualnej młodzieży i osób dorosłych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności interpersonalnych, rozwoju osobistego oraz metod pracy z pacjentem chorującym przewlekle.
Uczestniczy w wielu szkoleniach i kursach zwiększających kompetencje psychoterapeutyczne, swoją pracę poddaje stałej superwizji.

 

Kontakt: tel. 609 383 040; lenartowicz.anna@op.pl

 

Magdalena Kluch

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego, kierunek Fizjoterapia. Jest magistrem fizjoterapii z 12-letnim stażem.

W latach 2008-2017 zdobywała praktykę w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu

na stanowisku rehabilitant domowy oraz w Oddziale Leczenia Udarów Mózgu.

Od 2016 roku studentka osteopatii w Osteopathy Schule Deutschland.

Posiada doświadczenie z zakresu rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji ortopedycznej, leczenia bólów kręgosłupa,

diagnostyki funkcjonalnej aparatu ruchu.
W swojej pracy wykorzystuje filozofię i techniki osteopatyczne, umiejętności z zakresu terapii metodą PNF,

terapii manualnej K. Lewitta, terapii McKenzie, techniki z zakresu PIR, masażu klasycznego i głębokiego.

Ukończyła kurs CPR (cardiopulmonary resuscitation), prowadzony wg. standardów American Heart Association.

               Jest wykładowcą akademickim, prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest instruktorem zajęć ruchowych, z zainteresowaniami w zakresie terapii ruchem.

 

Kontakt: tel. 501 783 821;  m_kluch@o2.pl

 

Joanna Kaczorowska

Logopeda specjalizująca się w terapii osób dorosłych z defucytami neurologicznymi. Autorka programu terapeutycznego Afapp, skierowanego do osóbz afazją. Współpracuje z fundacją od 2017 roku.

Kontakt. tel. 732 890 833

 

Joanna Renda

Jest mgr fizjoterapii z 12-letnim stażem pracy. Pracuje w Centrum Rhabilitacji Leczniczej w Śremie.

Jest terapeutą metody NDT Bobath dla dorosłych ( metoda dla osób z zaburzeniami neurologicznymi), metody McKenzie (diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa), PNF (Proprioceptive neuromuscular faciliation) i terapii manualnej Lewita. W terapii wykorzystuje najnowsze metody stosowane w neurorehabilitacji chorych po urazach mózgowo-czaszkowych, po udarach mózgu  oraz operacjach neurochirurgicznych.

Jest wykładowcą akademickim, prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, na kierunku Fizjoterapia (Metody Specjalne i Fizjoterapia w neurologii dorosłych oraz Podstawy koncepcji Bobath w neurologii dorosłych).

 

Kontakt: tel. 660 486 616; renda.joanna@gmail.com

 

NASI WOLONTARIUSZE:

Kacper Przybylski - Pacyk - pomoc administracyjna, pomoc organizacyjna przy wydarzeniach

 

 

Jak wesprzeć nasze działania?

Dziękujemy

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »

Wolontariat

Zachęcamy studentów, absolwentów i specjalistów kierunków: medycyna, psychologia, logopedia, fizjoterapia i inne pokrewne, do podjęcia współpracy z Fundacją ORCHidea,  jako wolontariusze działający dla dobra naszych podopiecznych.

więcej »

Wpłaty i darowizny

Swoje działania realizujemy, między innymi, dzięki hojności i wsparciu darczyńców.

Przekazane środki wykorzystujemy w całości na wsparcie podopiecznych poprzez terapię wielospecjalistyczną uwzględniającą indywidualne potrzeby.

więcej »