Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
Diagnostyka i leczenie padaczki
DIAGNOSTYKA
I LECZENIE PADACZKI
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
REHABILITACJA
W SCHORZENIACH NEUROLOGICZNYCH
Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia

SZKOLENIA

Nowoczesna terapia

Terapia rękawiczką stymulującą korę mózgową

Nowoczesna terapia poprawiająca funkcje ruchowe i czuciowe ręki:

  • Urządzenie składa się z generatora impulsów oraz rękawiczki z elektrodami na opuszkach palców,
  • dostępne są różne rozmiary rękawiczek, tak aby dopasować ją indywidulanie do wielkości dłoni, zarówno na prawą jak i lewą dłoń
  • impulsy przekazywane są drogami nerwowymi, bezpośrednio do obszarów uszkodzenia ośrodków w mózgu (ruchowych i czuciowych)
  • dzięki temu dochodzi do uaktywnienia tych obszarów w mózgu, które uległy uszkodzeniu
  • poprawie ulegają funkcje ruchowe i czuciowe ręki

Terapia jest uzupełnieniem rehabilitacji, stymulacja rękawiczką ma za zadanie poprawić czucie oraz sprawność ręki osób po uszkodzeniach mózgu, takich jak udar, uraz.

Jednorazowa sesja trwa 60 minut, a ilość zabiegów uzależniona jest od indywidualnych potrzeb.  Obserwuje się lepsze rezultaty rehabilitacji w połączniu stymulacji rękawiczką wraz z rehabilitacją/terapią ręki.

Na ten moment jesteśmy jedynym miejscem w Poznaniu, gdzie prowadzona jest terapia za pomocą rękawiczki stymulującej korę mózgową.

W Fundacji jest możliwość skorzystania zarówno ze stymulacji rękawiczką wraz z terapią ręki.

Tak, aby zmaksymalizować efekt terapeutyczny. Zajęcia prowadzone są na tablicach manualnych, piłkach, itd., w terapii wykorzystujemy też nowoczesne sprzęty multimedialne tj. Nintendo Wii czy Neuroforma.

TERAPIA VR

Polega na zastosowaniu specjalnych gogli VR, które przenoszą nas w świat wirtualnej rzeczywistości i pozwalają na uczenie się wykonywania różnych czynności w przestrzeni wirualnej, pozostając jednocześnie w bezpiecznym rzeczywistym otoczeniu, co umożliwia ćwiczenie i następnie wykorzystanie zdobytych umiejętności w świecie realnym.

Technologia VR jest coraz częsciej wykorzystywana z powodzeniem w terapii osób z uszkodzeniami układu nerwowego, zaburzeniami psychicznymi oraz w przypadku zespołów bólowych i wad wzroku. Ta forma terapii pozwala na stymulację tych obszarów mózgu, które w wyniku dysfunkcji trudniej jest aktywować podczas tradycyjnych form terapii.

Doniesienia naukowe świadczą o efektywności tej formy terapii np. u osób po udarach mózgu, w chorobie Parkinsona, w przypadkach leczenia bólu przewlekłego, a także u osób z zaburzeniami lękowymi w postaci fobii czy też stresu pourazowego.

W wielu przypadkach terpia VR może stanowić uzupełnienie tradycyjnych form terapii dla osób z dysfunkcjami neurologicznymi oraz z zaburzeniami psychicznymi, daje możliwość natychmiastowej informacji zwrotnej podczas ćwiczenia co pozwala lepiej adaptować się do zmieniających się warunków wzmacniając jednocześnie stymulowanie i integrację procesów umysłowych i ruchowych.
Wirtualna rzeczywistość daje możliwość treningu w mniej zagrażającym otoczeniu, nie generuje tyle napięcia co syutacje rzeczywiste, zwiększa poczucie kontroli i pozwala na lepsze skupienie się na wykonywanych czynnościach.

Dodatkowo wykorzystanie nowych technologii VR wzbudza ciekawość i zaangażowanie pacjentów co wpływa pozytywnie na ich motywację do ćwiczeń.