Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
Diagnostyka i leczenie padaczki
DIAGNOSTYKA
I LECZENIE PADACZKI
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
REHABILITACJA
W SCHORZENIACH NEUROLOGICZNYCH
Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia

SZKOLENIA

Terapia VR

Terapia VR polega na zastosowaniu specjalnych gogli VR (virtualreality), które przenoszą nas w świat wirtualnej rzeczywistości i pozwalają na uczenie się wykonywania różnych czynności w przestrzeni wirtualnej, pozostając jednocześnie w bezpiecznym rzeczywistym otoczeniu. Umożliwia to ćwiczenie i następnie wykorzystanie zdobytych umiejętności w świecie realnym.

Technologia i terapia VR jest coraz częściej i z coraz większym powodzeniem wykorzystywana:

Forma terapii VR pozwala na stymulację obszarów mózgu, które w wyniku dysfunkcji trudniej jest aktywować podczas tradycyjnych form terapii.

Doniesienia naukowe świadczą o efektywności formy terapii VR np. u osób po udarach mózgu, w chorobie Parkinsona, w przypadkach leczenia bólu przewlekłego, a także u osób z zaburzeniami lękowymi w postaci fobii czy też stresu pourazowego.

W wielu przypadkach terapia VR może stanowić uzupełnienie tradycyjnych form terapii dla osób z dysfunkcjami neurologicznymi oraz z zaburzeniami psychicznymi, dając możliwość uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej podczas ćwiczenia, co pozwala lepiej adaptować się do zmieniających się warunków wzmacniając jednocześnie stymulowanie i integrację procesów umysłowych i ruchowych.

Wirtualna rzeczywistość pozwala ćwiczyć w mniej zagrażającym otoczeniu, nie generuje tyle napięcia co sytuacje rzeczywiste, zwiększa poczucie kontroli i pozwala na lepsze skupienie się na wykonywanych czynnościach.

Dodatkowo wykorzystanie nowych technologii VR wzbudza ciekawość i zaangażowanie pacjentów, co wpływa pozytywnie na ich motywację do ćwiczeń.