Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
Diagnostyka i leczenie padaczki
DIAGNOSTYKA
I LECZENIE PADACZKI
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
REHABILITACJA
W SCHORZENIACH NEUROLOGICZNYCH
Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia

SZKOLENIA

Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych

Neurorehabilitacja w fundacji

Poprzez wielospecjalistyczne działania wspieramy proces terapii pacjentów w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

W zespole fundacji znajduje się: neurolog, psychiatra, neurologopeda, psycholog, fizjoterapeuta i terapeuta zajęciowy.

Pomagamy w diagnozie występujących trudności i wykorzystujemy różne metody terapii oraz sprzęt i programy dostępne na rynku, mając na celu zmniejszenie ograniczeń, będących następstwem doznanych uszkodzeń spowodowanych chorobą.

Stworzyliśmy jedyną w Poznaniu placówkę dla osób po udarach mózgu, prowadzoną przez organizację pozarządową, w której znajdują kompleksową specjalistyczną pomoc.

USŁUGI BEZPŁATNE
W ramach działań fundacji, możliwe jest skorzystanie z pomocy bezpłatnej, bądź częściowo dofinansowanej, dla osób z problemami neurologicznymi (w tym po udarze, urazie mózgu) oraz z innymi chorobami o podłożu neurologicznym. Są to działania realizowane w ramach projektów, a środki na ten cel są pozyskane są z różnych źródeł. Dlatego możliwość uczestnictwa uzależniona jest od pozyskanych środków, a także od indywidualnych wymogów projektu. Uczestnictwo w projekcie zakłada zarówno zajęcia indywidualne ze specjalistą (np. neurologopeda, fizjoterapeuta, psycholog, neuropsycholog, porady lekarza specjalisty) oraz zajęcia grupowe prowadzone najczęściej przez terapeutę zajęciowego, ale też innych specjalistów, współpracujących z fundacją. Dodatkowo prowadzona jest też terapia za pomocą rękawiczki, poprawiającej funkcje motoryczne i czuciowe ręki (więcej informacji w zakładce NOWOCZESNA TERAPIA). W ramach zajęć grupowych odbywają się np. zajęcia arteterapeutyczne, manualne, treningi życia codziennego, treningi funkcji poznawczych (np. ćwiczenia pamięci, językowe), zajęcia grupowe ruchowe na sali gimnastycznej (choreoterapia) czy zajęcia z psychologiem - np. grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych. W przypadku informacji dotyczących aktualnie prowadzonych projektów prosimy o kontakt telefoniczny/mailowy/osobisty.

USŁUGI PŁATNE
Fundacja prowadzi również zajęcia/konsultacje odpłatne. Są to zarówno konsultacje ze specjalistami (m.in. neurolog, neurologopeda, fizjoterapeuta, neuropsycholog, psycholog, psychiatra), zajęcia grupowe, warsztaty czy terapia ręki. W fundacji istnieje możliwość skorzystania również z nowoczesnej terapii rękawiczką (działającą na poprawę funkcji motorycznych i czuciowych ręki). Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce NOWOCZESNA TERAPIA Fundacja organizuje także szkolenia dla specjalistów (np. logopedów, psychologów).

CENNIK USŁUG PŁATNYCH: 

Terapia rękawiczką stymulującą korę mózgową - 60 min.

20 zł

Terapia ręki - 30 min.
(ćwicz. na tablicach manualnych, terapia lustrzana, etc.)

30 zł

Terapia ręki - 60 min.

50 zł

Neuroforma – trening 30 min.
Multimedialny program – ćw. ruchowe i poznawcze

30 zł

Choreoterapia. Grupowe zajęcia ruchowe - 1h

50 zł

Ćwiczenia funkcji poznawczych - 30 min.
(z wykorzystaniem np. ExeMemory, Neuroforma)

30 zł

Ćwiczenia funkcji poznawczych - 60 min.

70 zł

Warsztaty manualne - 2-3h
(np. decupage, manufaktura mydełka, wypalanie w drewnie i inne)

10 - 25 zł
(w zależności od użytych materiałów)

Konsultacja specjalisty neurologa

180 zł (pierwsza wizyta)
150 zł (kolejne wizyty)

Konsultacja specjalisty psychiatry

150 zł

Konsultacja osteopatyczna

130 zł

Konsultacja neurologopedyczna
Konsultacja psychologiczna
Konsultacja fizjoterapeutyczna

120 zł

Akupunktura

120 zł

Wystawienie recepty u specjalisty

50 zł

ENMOT- Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego

100zł zł

Terapia neurologopedyczna z ENMOT

160zł zł

NEUROSESJE - 30-dniowy trening pobudzający umysł to publikacja opracowana przez zespół specjalistów Fundacji ORCHidea: psychologów oraz neurologopedę i jest skierowana do osób z uszkodzeniem mózgu m.in. po udarach/urazach/guzach mózgu oraz z chorobami otępiennymi. Zawiera ćwiczenia stanowiące doskonałą formę aktywizacji umysłowej. Przychód ze sprzedaży książki w całości przeznaczany jest na działalność statutową fundacji tj. wsparcie dorosłych osób z deficytami neurologicznymi.

Cena książki - 40 zł

POMYŚLny trening - 30-dniowy zestaw ćwiczeń pobudzających umysł został opracowany i wydany w ramach projektu „Kompendium i ćwiczenia wsparciem dla osób po udarach mózgu”, współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Publikacja została opracowana przez zespół specjalistów Fundacji ORCHidea: psychologów, neurologopedę oraz fizjoterapeutę i jest skierowana do osób z uszkodzeniem mózgu m.in. po udarach/urazach/guzach mózgu oraz z chorobami otępiennymi. Zawiera ćwiczenia stanowiące doskonałą formę aktywizacji umysłowej oraz fizycznej.

Cena książki - 40 zł