Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
Diagnostyka i leczenie padaczki
DIAGNOSTYKA
I LECZENIE PADACZKI
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
REHABILITACJA
W SCHORZENIACH NEUROLOGICZNYCH
Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia

SZKOLENIA

Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych

Neurorehabilitacja w fundacji

Poprzez wielospecjalistyczne działania wspieramy proces terapii pacjentów w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

W zespole fundacji znajduje się: neurolog, psychiatra, neurologopeda, psycholog, fizjoterapeuta i terapeuta zajęciowy.

Pomagamy w diagnozie występujących trudności i wykorzystujemy różne metody terapii oraz sprzęt i programy dostępne na rynku, mając na celu zmniejszenie ograniczeń, będących następstwem doznanych uszkodzeń spowodowanych chorobą.

Stworzyliśmy jedyną w Poznaniu placówkę dla osób po udarach mózgu, prowadzoną przez organizację pozarządową, w której znajdują kompleksową specjalistyczną pomoc.

USŁUGI BEZPŁATNE
W ramach działań fundacji, możliwe jest skorzystanie z pomocy bezpłatnej, bądź częściowo dofinansowanej, dla osób z problemami neurologicznymi (w tym po udarze, urazie mózgu) oraz z innymi chorobami o podłożu neurologicznym. Są to działania realizowane w ramach projektów, a środki na ten cel są pozyskane są z różnych źródeł. Dlatego możliwość uczestnictwa uzależniona jest od pozyskanych środków, a także od indywidualnych wymogów projektu. Uczestnictwo w projekcie zakłada zarówno zajęcia indywidualne ze specjalistą (np. neurologopeda, fizjoterapeuta, psycholog, neuropsycholog, porady lekarza specjalisty) oraz zajęcia grupowe prowadzone najczęściej przez terapeutę zajęciowego, ale też innych specjalistów, współpracujących z fundacją. Dodatkowo prowadzona jest też terapia za pomocą rękawiczki, poprawiającej funkcje motoryczne i czuciowe ręki (więcej informacji w zakładce NOWOCZESNA TERAPIA). W ramach zajęć grupowych odbywają się np. zajęcia arteterapeutyczne, manualne, treningi życia codziennego, treningi funkcji poznawczych (np. ćwiczenia pamięci, językowe), zajęcia grupowe ruchowe na sali gimnastycznej (choreoterapia) czy zajęcia z psychologiem - np. grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych. W przypadku informacji dotyczących aktualnie prowadzonych projektów prosimy o kontakt telefoniczny/mailowy/osobisty.

USŁUGI PŁATNE
Fundacja prowadzi również zajęcia/konsultacje odpłatne. Są to zarówno konsultacje ze specjalistami (m.in. neurolog, neurologopeda, fizjoterapeuta, neuropsycholog, psycholog, psychiatra), zajęcia grupowe, warsztaty czy terapia ręki. W fundacji istnieje możliwość skorzystania również z nowoczesnej terapii rękawiczką (działającą na poprawę funkcji motorycznych i czuciowych ręki). Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce NOWOCZESNA TERAPIA Fundacja organizuje także szkolenia dla specjalistów (np. logopedów, psychologów).

CENNIK USŁUG PŁATNYCH: 

Terapia rękawiczką stymulującą korę mózgową - 60 min.

20 zł

Terapia ręki - 30 min.
(ćwicz. na tablicach manualnych, terapia lustrzana, etc.)

30 zł

Terapia ręki - 60 min.
z użyciem tablic (samodzielnie)

50 zł

Neuroforma – trening 30 min.
Multimedialny program – ćw. ruchowe i poznawcze, połączony z terapią pod okiem specjalisty: 150 zł

30 zł

Choreoterapia. Grupowe zajęcia ruchowe - 60 min.
(grupa min. 4 osoby)

50 zł

Ćwiczenia funkcji poznawczych - 30 min.
(z wykorzystaniem np. ExeMemory, Neuroforma)

30 zł

Warsztaty manualne - 2/3h
(np. decupage, manufaktura mydełka, wypalanie w drewnie i inne)

10 - 25 zł
(w zależności od użytych materiałów)

Konsultacja specjalisty neurologa

200 zł (pierwsza wizyta)
160 zł (kolejne wizyty)

Konsultacja specjalisty psychiatry

160 zł

Konsultacja osteopatyczna

140 zł

Konsultacja neurologopedyczna
Konsultacja fizjoterapeutyczna

140 zł

Akupunktura

140 zł

Wystawienie recepty u specjalisty

50 zł

ENMOT- Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego

100zł zł

Terapia neurologopedyczna z ENMOT

160zł zł

Masaż leczniczy

120zł zł

Masaż relaksacyjny

100zł zł

Diagnoza biofedback

250zł zł

Sesja biofeedback - 60 min.

100zł zł

Mikropolaryzacja (tDSC)

100zł zł

Mikropolaryzacja z terapią specjalisty - 60 min.

220zł zł

NEUROSESJE - 30-dniowy trening pobudzający umysł to publikacja opracowana przez zespół specjalistów Fundacji ORCHidea: psychologów oraz neurologopedę i jest skierowana do osób z uszkodzeniem mózgu m.in. po udarach/urazach/guzach mózgu oraz z chorobami otępiennymi. Zawiera ćwiczenia stanowiące doskonałą formę aktywizacji umysłowej. Przychód ze sprzedaży książki w całości przeznaczany jest na działalność statutową fundacji tj. wsparcie dorosłych osób z deficytami neurologicznymi.

Cena książki - 40 zł

POMYŚLny trening - 30-dniowy zestaw ćwiczeń pobudzających umysł został opracowany i wydany w ramach projektu „Kompendium i ćwiczenia wsparciem dla osób po udarach mózgu”, współfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Publikacja została opracowana przez zespół specjalistów Fundacji ORCHidea: psychologów, neurologopedę oraz fizjoterapeutę i jest skierowana do osób z uszkodzeniem mózgu m.in. po udarach/urazach/guzach mózgu oraz z chorobami otępiennymi. Zawiera ćwiczenia stanowiące doskonałą formę aktywizacji umysłowej oraz fizycznej.

Cena książki - 40 zł


NEURO-trening
- Publikacja opracowana przez zespół Fundacji ORCHidea. NEURO-trening, składa się z dwóch części.
Książki zawierają ćwiczenia pobudzające pracę mózgu, poprawiające funkcjonowanie w zakresie pamięci, myślenia, kojarzenia, koncentracji uwagi czy stymulujące językowo. Zawierają także propozycje ćwiczeń ruchowych oraz trening pobudzający wyobraźnię i kreatywność.
Proponowane ćwiczenia są odpowiednie zarówno dla osób po udarach czy urazach mózgu, jak i z chorobami neurodegeneracyjnymi.
Przychód ze sprzedaży książki przeznaczany jest na działalność statutową.

Koszt kompletu - 70 złotych