Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
Diagnostyka i leczenie padaczki
DIAGNOSTYKA
I LECZENIE PADACZKI
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
REHABILITACJA
W SCHORZENIACH NEUROLOGICZNYCH
Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia

SZKOLENIA

Diagnostyka i leczenie padaczki

PADACZKA

Czym jest padaczka?
Padaczka nie jest jednostką chorobową lecz zespołem objawów somatycznych, wegetatywnych i psychicznych, który może występować na podłożu różnych zmian morfologicznych i metabolicznych w mózgu. Często słyszymy takie pojęcia jak napad, napad drgawkowy, drgawki czy napad mózgowy. Jednak nie każdy napad drgawkowy, wystąpienie zaburzeń zachowania czy świadomości mają charakter padaczkowy. Nawet jeden napad padaczkowy nie jest równoznaczny z padaczką.

Obecnie przyjmuje się, że co najmniej dwa napady padaczkowe występujące bez uchwytnej przyczyny oraz odpowiednie zmiany w zapisie elektroencefalograficznym (EEG) stanowią podstawę do rozpoznania padaczki.
Istnieją jednak pewne sytuacje w których możemy rozpoznać padaczkę po pierwszym napadzie padaczkowym (np. u pacjentów ze zmianami w mózgu oraz ze zmianami w zapisie EEG). Stąd bardzo istotna jest rola doświadczonego neurologa w rozpoznawaniu padaczki.

Skutki padaczki.
Niezależnie od choroby ją wywołującej, padaczka niekorzystnie wpływa na sytuację społeczną chorego, utrudnia zdobywanie wykształcenia i zawodu. Stąd istotna jest rola lekarzy w dążeniu, by poprzez leczenie uwolnić chorego całkowicie od napadów. Nie zawsze się to udaje, ale nie przekreśla to możliwości osiągnięcia sukcesu w życiu społecznym i zawodowym.
Znamy przykłady wielu wybitnych osób, które prawdopodobnie miały padaczkę, m.in. Napoleon Bonaparte, Juliusz Cezar, Fiodor Dostojewski, Pius IX. Aleksander Wielki, Joanna d’Arc, Karol Wielki, Moliere, Alfred Nobel i Vincent van Gogh.

EEG

W diagnostyce padaczki, jednym z podstawowych badań, które powinien mieć wykonane każdy pacjent z podejrzeniem epilepsji, jest badanie czynności bioelektrycznej mózgu (elektroencefalografia) EEG.
Jest to badanie całkowicie nieinwazyjne, nieszkodliwe. W trakcie badania rejestrowana jest czynność bioelektryczna mózgu i zapisywana pod postacią fal mózgowych.
Badanie podstawowe EEG trwa około 30min. Podczas pełnego badania EEG stosuje się dwa rodzaje stymulowania nieprawidłowych fal mózgowych tj. poprzez głębokie oddychanie pacjenta, tzw. hyperwentylację oraz stymulowanie błyskami światła o różnych częstotliwościach, tzw. fotostymulację.
W przypadkach wątpliwych, przy stosunkowo licznych napadach padaczkowych, pomocne jest przedłużone badania EEG bądź badanie Holter EEG.
Badanie VIDEO EEG jest badaniem, które należy wykonać u chorych z nietypowymi napadowymi zaburzeniami ruchowymi, bądź w przypadkach podejrzenia psychogennych napadów rzekomopadaczkowych.
Należy pamiętać, że mimo iż badanie EEG jest niezbędnym badaniem w diagnozie i leczeniu padaczki, to jego prawidłowy wynik nie wyklucza rozpoznania padaczki, a wynik nieprawidłowy, nie jest również jednoznaczny z rozpoznaniem padaczki.

Jak się przygotować do badania?
W dniu badania należy:
zjeść posiłek,
przyjąć dotychczas przyjmowane leki (i poinformować przed badaniem o zażywanych lekach),
umyć głowę,
nie nakładać na włosy lakieru, żelu i innych kosmetyków do włosów.