Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
Diagnostyka i leczenie padaczki
DIAGNOSTYKA
I LECZENIE PADACZKI
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
REHABILITACJA
W SCHORZENIACH NEUROLOGICZNYCH
Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia

SZKOLENIA

LUDZIE FUNDACJI

Zarząd Fundacji ORCHidea stanowią osoby na co dzień zajmujące się diagnostyką, leczeniem i terapią  osób z deficytami neurologicznymi np.  po udarach mózgu, z chorobami neurodegeneracyjnymi, z osobami mającymi trudności poznawcze będące wynikiem przebytych lub nadal  występujących chorób, oraz z seniorami.

 

Zarząd Fundacji ORCHidea

dr Piotr Orchowski – Prezes ZarząduJest specjalistą neurologiem, specjalizującym się w leczeniu pacjentów z padaczką, bólami głowy, chorobą Parkinsona oraz z zespołami otępiennymi (np. choroba Alzheimera). Od ponad 20 lat zajmuje się diagnostyką chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
Ukończył studia na wydziale lekarskim na Akademii Medycznej (Uniwersytet Medyczny) w Poznaniu.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na oddziałach neurologicznych i udarowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Poznaniu, Centrum Medycznym HCP w Poznaniu oraz jako konsultant neurolog Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu i w Wągrowcu.
Od 1999 roku jest członkiem Polskiej Ligii Przeciwpadaczkowej, a od 2002 roku członkiem Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
Aleksandra Orchowska - Wiceprezes ZarząduNeurologopeda, gerontolog, Wiceprezes zarządu Fundacji ORCHidea, kompleksowo wspierającej dorosłe osoby po udarach/urazach mózgu oraz po operacjach neurochirurgicznych guzów mózgu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na oddziałach neurologicznych i udarowych, zajmuje się diagnozą i terapią dorosłych osób z afazją i dyzartrią.
Zaangażowana społecznie, aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim z deficytami neurologicznymi oraz zwiększenia widoczności organizacji społecznych.

Współpracują z nami

Jadwiga CiesielczykNeurologopeda, magister filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i doświadczona trenerka kompetencji komunikacyjnych. W pracy koncentruje się na terapii osób dorosłych z afazją i dyzartrią. Pracuje z osobami po udarach, urazach i guzach mózgu, stwardnieniem rozsianym, chorobami neurodegeneracyjnymi oraz seniorami w profilaktyce zaburzeń funkcji poznawczych. W swojej praktyce wykorzystuje wysokie technologie i nowoczesne metody terapii, dbając jednocześnie o budowanie dobrych więzi z osobami, które potrzebują wsparcia. Wierzy, że skuteczna terapia jest możliwa w oparciu o zaufanie i poczucie akceptacji oraz bezpieczeństwa w relacji pacjent-terapeuta.
W Fundacji ORCHidea wykonuje tDSC (mikropolaryzację mózgu), diagnozę qeeg, biofeedback, elektrostymulację twarzy oraz estetyczną fizjoterapię twarzy.
Julita DziedzicMgr fizjoterapii. Pracuje w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu. W wolnym czasie biega i morsuje.
Zofia KaczmarekJest technikiem masażu i studentką piątego roku fizjoterapii. Chętnie zdobywa nową wiedzę i dąży do rozwoju. W fundacji odpowiada za zadania administracyjne oraz zajmuje się masażem relaksacyjnym i leczniczym, terapią uroginekologiczną oraz estetyczną fizjoterapią twarzy.
Codziennie w godzinach od 9.00 do 15.00 odbiera Państwa telefony oraz maile i udziela kompleksowych odpowiedzi.
Przemysław KlujSpecjalista psychiatra, specjalista seksuolog.
Ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne. Odbył liczne kursy i szkolenia z dziedziny psychiatrii i seksuologii. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń związanych ze stresem, w chorobie afektywnej dwubiegunowej oraz zaburzeń o podłożu organicznym.
Pomaga osobom mającym problemy we współżyciu seksualnym i trudności w funkcjonowaniu w związkach partnerskich, uzależnionym od leków uspokajających i nasennych oraz zmagającym się z bezsennością.
Wojciech KobusJest absolwentem Technikum Medycznego na kierunku Masażysta. W Fundacji ORCHidea zatrudniony jest na stanowisku Asystent Seniora i pomaga Terapeutkom zajęciowym podczas warsztatów oraz w pracach administracyjnych.
Weronika MiklasińskaJest mgr psychologii. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu oraz kurs terapii zajęciowej i arteterapii w Konsorcjum Naukowo Edukacyjnym w Kielcach. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym. Prowadziła cykl warsztatów skierowanych dla mieszkańców DPS dotyczącego sposobów radzenia sobie ze stresem w dobie pandemii oraz komunikacji interpersonalnej. Praktykuje holistyczne podejście. W Fundacji ORCHidea prowadzi zajęcia w ramach Prozdrowotnego Klubu Seniora oraz pomaga w pracach administracyjnych.
Victoria OliynykJest psychologiem z wyższym wykształceniem (2017, Ukraińska Inżynierska Akademia Pedagogiczna UIPA). Dodatkowo ukończyła w 2019 r. czteroletni kurs pogłębionego studium analizy transakcyjnej w psychoterapii.
W 2015 roku, po ukończeniu szkoły konsultantów HR, rozpoczęła pracę jako wolontariuszka z osobami uzależnionymi. Od 7 lat współpracuje z ośrodkami rehabilitacji psychospołecznej dla osób uzależnionych (terapia grupowa/indywidualna), pracując w prywatnej praktyce z różnymi prośbami z dużym powodzeniem. Od lutego 2022 r w formule online.
Jest Członkinią Ukraińskiej Wspólnoty Analizy Transakcyjnej USTA, Krajowego Towarzystwa Psychologicznego NPA (Oddział Uzależnień).
Stale doskonali swoje umiejętności: kursy mistrzowskie, seminaria, konferencje, superwizja.
Z Fundacją ORCHidea podjęła współpracę już w marcu 2022 r, w miejscu pobytu tymczasowego obywateli Ukrainy, na Politechnice Poznańskiej. Od maja 2022 zatrudniona w Fundacji ORCHidea na stanowisku psychologa, prowadzi indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne osób, które opuściły Ukrainę z powodu trwającej wojny.
Anna PaulJest lekarzem akupunkturzystą z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Jej pasją jest holistyczne wspieranie Pacjenta na drodze do zdrowia i dobrego samopoczucia. Łączy wiedzę uzyskaną na studiach medycznych z umiejętnościami z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej a konkretnie akupunktury.
Metodę tę stosuje również w pracy z osobami z chorobami neurologicznymi np. po udarze lub po urazach mózgu, aby wspomóc proces rehabilitacji, zmniejszyć dolegliwości i napięcie.
Stosując akupunkturę z powodzeniem pomaga pozbyć się m.in. dolegliwości z zakresu układu ruchu (stany po urazie, złamaniu, upadkach, wypadkach komunikacyjnych, zwyrodnienia stawów, bóle kręgosłupa, bóle mięśni), pokarmowego (IBS, SIBO, wzdęcia, zaparcia, biegunki, nadwrażliwość pokarmowa), nerwowego (np. migrena, bóle głowy, szumy uszne, pogorszenie pamięci i koncentracji). Akupunktura przynosi także ulgę kobietom w każdym wieku w kolejnych etapach dojrzewania, starania o ciążę, w jej trakcie i w połogu oraz w okresie menopauzy.
Daniel PisarskiFizjoterapeuta.
Ukończył studia magisterskie na AWF w Poznaniu na kierunku fizjoterapia.
Pracuje w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej, w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, mając każdego dnia kontakt z chorymi z deficytami neurologicznymi. Otwarty na wiedzę, chętnie poszerza swoją wiedzę.
Anna RajewskaJest magistrem psychologii, obecnie w trakcie specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej.
Ukończyła studia na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna oraz 4-letnie szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.
Pracuje na oddziałach neurologicznych I udarowych w poznańskich szpitalach oraz prowadzi terapię w prywatnej praktyce na terenie Poznania.
Główne zainteresowania i aktywność zawodowa dotyczą neuropsychologii oraz psychoterapii dorosłych i młodzieży.
W codziennej praktyce zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną oraz rehabilitacją funkcji poznawczych u osób po urazach mózgu, udarach, w przebiegu procesów otępiennych. Prowadzi terapię poznawczo-behawioralną dla osób dorosłych oraz młodzieży.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Vanessa RydlewskaJest technikiem masażystą oraz studentką trzeciego roku fizjoterapii. Uwielbia pomagać innym i podejmować nowe wyzwania. Prywatnie kocha podróżować,odkrywać nowe możliwości. Stawia na rozwój. W Fundacji ORCHidea odpowiada za zadania administracyjne w godzinach popołudniowych, tj. po godzinie 15.00.
Sandra Toczony-ŻbikowskaJest neurologopedą, psychoterapeutą w trakcie szkolenia w nurcie Gestalt. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami po udarach, z zespołem otępiennym, urazach mózgu. W pracy terapeutycznej łączy rehabilitację neurologopedyczną z psychoterapią, wspierając tym samym chorego w obszarach funkcjonowania społecznego, akceptowaniu swoich ograniczeń, poszerzaniu świadomości oraz odkrywaniu emocji. Chętnie towarzyszy podczas terapii pacjentom i ich bliskim w zachodzących zmianach i kryzysie w ujęciu rodzinnym i zdrowotnym. Swój warsztat wzbogaca poprzez ćwiczenia z oddechem, pracę z ciałem oraz muzykoterapię.
Główne zainteresowania to wykorzystanie psychoterapii w rehabilitacji neurologicznej, afazja oraz komunikacja i wsparcie osób w wieku senioralnym.
Tomasz TomczykDr n.med., specjalista neurolog. Ukończył Akademię Medyczną w Lublinie, specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego.
Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Klinice Neurologii w Lublinie i Oddziale Udarowym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.
Obecnie pracuje na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Od ponad 20 lat zajmuje się badaniami ultrasonograficznymi w neurologii. Członek zarządu Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego, członek komisji egzaminacyjnej na certyfikat potwierdzający umiejętność prawidłowego wykonania i intrerpretacji badań usg doppler tętnic szyjnych i kręgowych oraz badania przezczaszkowego. Od wielu lat prowadzi
kursy z zakresu badań tętnic szyjnych i kręgowych oraz wewnątrzczaszkowych w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii oraz w Wielkopolskiej Szkole Diagnostyki Obrazowej. Współautor standardów badań ultrasonograficznych.
Neurosonologia oraz Podręcznika Diagnostyki Ultrasonograficznej w Neurologii. Wykładowca na konferencjach i zjazdach naukowych z zakresu badań usg w neurologii.
Martyna WalisiakSpecjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog. Ukończone studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologii o specjalności psychologia kliniczna, następnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej z subspecjalizacji - neuropsychologia. Specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.
Na co dzień obowiązki realizuje w szpitalu na oddziale neurologicznym i udarowym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Główne obszary praktyki to diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna (urazy czaszkowo - mózgowe, udar, padaczka, choroby neurodegeneracyjne: choroba Alzheimera, otępienie naczyniopochodne/mieszane, otępienie czołowo – skroniowe, choroba Parkinsona, otępienie w rzadkich chorobach, stwardnienie rozsiane, choroba Huntingtona, guzy mózgu, obniżenie sprawności poznawczej po Covid-19), wsparcie psychologiczne osobom z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, w procesie żałoby i interwencja w kryzysie w kontekście różnego rodzaju kryzysów: sytuacyjnych, zdrowotnych, rozwojowych, egzystencjalnych.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.
Aleksandra ZałustowiczPedagog Specjalny, Neurologopeda, Surdologopeda, z ukończonym studium Seksuologii, oraz Terapii w Kryzysie, w trakcie studiów Psychologii Klinicznej. Od 2013 roku doktor nauk społecznych z zakresu Pedagogiki. Od dziesięciu lat pracuje jako neurologopeda w Centrum J. Z. Szeliga w Środzie Wielkopolskiej, gdzie podejmuje się terapii osób po przebytych udarach, urazach mózgu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na oddziałach udarowych i neurologicznych, oraz ośrodkach rehabilitacyjnych i domach pomocy społecznej, zajmuje się diagnozą i terapią osób dorosłych z afazja i dyzartrią. Współpracuje z Fundacją ORCHidea. Wykładowca uczelni wyższych między innymi UAM i WSP i A w Poznaniu. Realizuje również liczne granty społeczne, które mają na celu podniesienie jakości życia osób zależnych.

Wolontariusze

Barbara LewandowskaBarbara Lewandowska – Logopeda dyplomowany. Tytuł magistra uzyskała na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku neurologopedia kliniczna na Poznańskim Uniwersytecie Medycznym. Z Fundacją ORCHidea jest związana od 2020 r., prowadzi indywidualną terapię logopedyczną osób dorosłych po przebytych udarach – z afazją, urazach mózgu, osób z chorobami
neurodegeneracyjnym (np. Alzheimer) w warunkach gabinetowych oraz realizując wizyty domowe. Jest współautorką publikacji pt. „SuperSeniorzy”. W swojej pracy, skupia się na indywidualnym podejściu do aktualnych możliwości i potrzeb pacjenta. Swoją terapię opiera na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa między nim, osób mu najbliższych a swoją osobą. Uważa, że cierpliwość, regularność, konsekwencja, oparta na obopólnym zaangażowaniu tylko może pomóc w wyjściu z trudności i zwiększyć skuteczność terapii.
Bartosz OrchowskiUczeń 1 klasy Dwujęzycznego Liceum Społecznego „Dębinka” w Poznaniu. Od powstania fundacji pomaga np. w roznoszeniu ulotek podczas Dni Organizacji Pozarządowych i uczestniczy w warsztatach organizowanych przez fundację.
Mikołaj KubeckiJest uczniem 2LO w Poznaniu. Interesuje się nauką, uwielbia uprawiać sport i gotować.
Od września 2022 uczy seniorów języka hiszpańskiego jako wolontariusz w fundacji ORCHidea.
Zuzanna CzarczyńskaStudentka 1 roku Filologii germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu. Pomaga w fundacji od 2016 roku. Robi zdjęcia, tworzy rolki i filmiki oraz uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez fundację.
Zdjęcia zostały wykonane przez Fani Mani i https://snierzynski.pl/