Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
Diagnostyka i leczenie padaczki
DIAGNOSTYKA
I LECZENIE PADACZKI
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
REHABILITACJA
W SCHORZENIACH NEUROLOGICZNYCH
Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia

SZKOLENIA

LUDZIE FUNDACJI

Zarząd Fundacji ORCHidea stanowią osoby na co dzień zajmujące się diagnostyką, leczeniem i terapią  osób z deficytami neurologicznymi np.  po udarach mózgu, z chorobami neurodegeneracyjnymi, z osobami mającymi trudności poznawcze będące wynikiem przebytych lub nadal  występujących chorób, oraz z seniorami.

 

Zarząd Fundacji ORCHidea

   
dr Piotr Orchowski – Prezes ZarząduJest specjalistą neurologiem, specjalizującym się w leczeniu pacjentów z padaczką, bólami głowy, chorobą Parkinsona oraz z zespołami otępiennymi (np. choroba Alzheimera). Od ponad 20 lat zajmuje się diagnostyką chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
Ukończył studia na wydziale lekarskim na Akademii Medycznej (Uniwersytet Medyczny) w Poznaniu.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na oddziałach neurologicznych i udarowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Poznaniu, Centrum Medycznym HCP w Poznaniu oraz jako konsultant neurolog Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu i w Wągrowcu.
Od 1999 roku jest członkiem Polskiej Ligii Przeciwpadaczkowej, a od 2002 roku członkiem Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
Aleksandra Orchowska - Wiceprezes ZarząduNeurologopeda, Wiceprezes zarządu Fundacji ORCHidea, kompleksowo wspierającej dorosłe osoby po udarach/urazach mózgu oraz po operacjach neurochirurgicznych guzów mózgu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na oddziałach neurologicznych i udarowych, zajmuje się diagnozą i terapią dorosłych osób z afazją i dyzartrią.
Zaangażowana społecznie, jest członkiem rad pożytku publicznego (poznańskiej i powiatu poznańskiego), aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim z deficytami neurologicznymi.

Współpracują z nami

   
Przemysław KlujSpecjalista psychiatra, specjalista seksuolog.
Ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne. Odbył liczne kursy i szkolenia z dziedziny psychiatrii i seksuologii. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń związanych ze stresem, w chorobie afektywnej dwubiegunowej oraz zaburzeń o podłożu organicznym.
Pomaga osobom mającym problemy we współżyciu seksualnym i trudności w funkcjonowaniu w związkach partnerskich, uzależnionym od leków uspokajających i nasennych oraz zmagającym się z bezsennością.
Anna RajewskaJest magistrem psychologii, obecnie w trakcie specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej.
Ukończyła studia na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna oraz 4-letnie szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.
Pracuje na oddziałach neurologicznych I udarowych w poznańskich szpitalach oraz prowadzi terapię w prywatnej praktyce na terenie Poznania.
Główne zainteresowania i aktywność zawodowa dotyczą neuropsychologii oraz psychoterapii dorosłych i młodzieży.
W codziennej praktyce zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną oraz rehabilitacją funkcji poznawczych u osób po urazach mózgu, udarach, w przebiegu procesów otępiennych. Prowadzi terapię poznawczo-behawioralną dla osób dorosłych oraz młodzieży.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Martyna WalisiakMagister psychologii, w trakcie specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej. Ukończone studia wyższe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.
Na co dzień obowiązki realizuje na oddziale udarowym i neurologicznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Zakres zainteresowań zawodowych skupia na neuropsychologii, psychotraumatologii, psychoimmunologii.
Główne obszary praktyki to diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna (urazy mózgu, udary, choroby neurodegeneracyjne, ośrodkowego układu nerwowego), terapia osób po przeżytej traumie (zastosowane metody - procedura przedłużonej ekspozycji i przetwarzania poznawczego), wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych takich jak choroba, strata, trudności w relacjach społecznych.
Magdalena KluchAbsolwentka Akademii Wychowania Fizycznego, kierunek Fizjoterapia. Jest magistrem fizjoterapii od 2008roku. Od 2016 roku studentka Osteopatii w Osteopathy Schule Deutschland Polska (OSD Polska).
W latach 2008-2017 pracowała w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu na stanowisku rehabilitant domowy oraz w Oddziale Leczenia Udarów Mózgu.
Posiada doświadczenie z zakresu rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji ortopedycznej, leczenia bólów kręgosłupa, diagnostyki funkcjonalnej aparatu ruchu i wielu innych. W swojej pracy wykorzystuje głównie filozofię i techniki osteopatyczne, metodą PNF, terapię manualną K. Lewitta, masaż głęboki. Jest również tancerką jak i pedagogiem tańca oraz instruktorem zajęć ruchowych, z zainteresowaniami w zakresie terapii ruchem.
Maria JaroszJest dyplomowaną fizjoterapeutką. W 2008 roku ukończyła studia magisterskie w Akademii
Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, gdzie podjęła również studia
doktoranckie. W swej pracy realizuje się pomagając pacjentom w różnym wieku i z różnymi
schorzeniami. Swoje umiejętności i kompetencje nieustannie poszerza, szczególnie w zakresie
neurologii i ortopedii, uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach. W terapii wykorzystuje m.in. metody neurofizjologiczne, terapię manualną i kinesiotaping.
Natalia Kaczmarek Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończyła studia licencjackie na kierunku terapia zajęciowa, jest magistrem zdrowia publicznego. Związana z Fundacją od 2017 roku, na początku jako wolontariuszka od spraw administracyjnych, a od 2018 roku zatrudniona w Fundacji na stanowisku Terapeuta zajęciowy. Prowadzi warsztaty arteterapeutyczne oraz treningi czynności życia codziennego.
Adrianna ŚwiętekJest absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Kognitywistyka. Uczestniczyła w licznych warsztatach dotyczących terapii funkcji poznawczych, afazji czy innowacji tworzonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz szkoleń na rzecz organizacji pozarządowych. W fundacji, zatrudniona na stanowisku Animator Senioralny, zajmuje się prowadzeniem treningów ze stymulacji poznawczych dla osób z deficytami neurologicznymi w tym po udarach/uszkodzeniach mózgu. Prowadzi ćwiczenia językowe, pamięci, funkcji wzrokowo-przestrzennych, czy ruchowe m.in za pomocą dostępnych programów multimedialnych np. Neuroforma, ExeMemory, Nintendo Wii i in.
Małgorzata ParzymiesUkończyła Medyczne Studium Zawodowe wydział Fizjoterapia. Pracowała w szpitalu oraz przychodni. Ukończyła kurs opieki nad osobą starszą, przewlekle chorą i niepełnosprawną. W fundacji zajmuje się terapią ręki oraz pracą z seniorami.
Wojciech KobusJest absolwentem Technikum Medycznego na kierunku Masażysta. W Fundacji ORCHidea zatrudniony jest na stanowisku Asystent Seniora i pomaga Terapeutkom zajęciowym podczas warsztatów oraz w pracach administracyjnych.

Wolontariusze

   
Bartosz OrchowskiUczeń 5 klasy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 „Debinka” w Poznaniu. Od trzech lat pomaga fundacji np. w roznoszeniu ulotrk, podczas Dni Organizacji Pozarządowych i uczestniczy w warsztatch organizowanych przez fundację.
Zuzanna CzarczyńskaUczennica 1 klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Pomaga fundacji od 2016 roku. Robi zdjęcia, pomaga w roznoszeniu ulotek i uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez fundację.
Zofia KubaszewskaUczennica 2 klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Związana z fundacją od kwietnia 2019 r. W fundacji prowadzi zajęcia z języka angielskiego, wykonuje drobne prace administracyjne i pomaga w warsztatach organizowanych przez fundację.
Wiktor KociembaUczeń 2 klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Związany z fundacją od lipca 2019 r. W fundacji prowadzi zajęcia z języka angielskiego, wykonuje drobne prace administracyjne i pomaga w warsztatach organizowanych przez fundację.
Magdalena RademacherZ wykształcenia jest filozofem i pedagogiem o specjalności resocjalizacja. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2013 roku. Aktualnie studiuje na 2 roku logopedię na Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu.
Jest pracownikiem socjalnym w Domu Pomocy Społecznej i jak mózi, jest to praca, którą bardzo lubi i w której się realizuje. Jako logopeda chciałaby pomagać osobom dorosłym i starszym. W Fundacji ORCHidea prowadzi terapię osób z dyzartrią.

Wszystkie powyższe zdjęcia zostały wykonane dzięki pomocy FaniMani.pl