Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
Diagnostyka i leczenie padaczki
DIAGNOSTYKA
I LECZENIE PADACZKI
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
REHABILITACJA
W SCHORZENIACH NEUROLOGICZNYCH
Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia

SZKOLENIA

LUDZIE FUNDACJI

Zarząd Fundacji ORCHidea stanowią osoby na co dzień zajmujące się diagnostyką, leczeniem i terapią  osób z deficytami neurologicznymi np.  po udarach mózgu, z chorobami neurodegeneracyjnymi, z osobami mającymi trudności poznawcze będące wynikiem przebytych lub nadal  występujących chorób, oraz z seniorami.

 

Zarząd Fundacji ORCHidea

   
dr Piotr Orchowski – Prezes ZarząduJest specjalistą neurologiem, specjalizującym się w leczeniu pacjentów z padaczką, bólami głowy, chorobą Parkinsona oraz z zespołami otępiennymi (np. choroba Alzheimera). Od ponad 20 lat zajmuje się diagnostyką chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
Ukończył studia na wydziale lekarskim na Akademii Medycznej (Uniwersytet Medyczny) w Poznaniu.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na oddziałach neurologicznych i udarowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Poznaniu, Centrum Medycznym HCP w Poznaniu oraz jako konsultant neurolog Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu i w Wągrowcu.
Od 1999 roku jest członkiem Polskiej Ligii Przeciwpadaczkowej, a od 2002 roku członkiem Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
Aleksandra Orchowska - Wiceprezes ZarząduNeurologopeda, Wiceprezes zarządu Fundacji ORCHidea, kompleksowo wspierającej dorosłe osoby po udarach/urazach mózgu oraz po operacjach neurochirurgicznych guzów mózgu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na oddziałach neurologicznych i udarowych, zajmuje się diagnozą i terapią dorosłych osób z afazją i dyzartrią.
Zaangażowana społecznie, jest członkiem rad pożytku publicznego (poznańskiej i powiatu poznańskiego), aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim z deficytami neurologicznymi.

Współpracują z nami

   
Przemysław KlujSpecjalista psychiatra, specjalista seksuolog.
Ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne. Odbył liczne kursy i szkolenia z dziedziny psychiatrii i seksuologii. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń związanych ze stresem, w chorobie afektywnej dwubiegunowej oraz zaburzeń o podłożu organicznym.
Pomaga osobom mającym problemy we współżyciu seksualnym i trudności w funkcjonowaniu w związkach partnerskich, uzależnionym od leków uspokajających i nasennych oraz zmagającym się z bezsennością.
Anna RajewskaJest magistrem psychologii, obecnie w trakcie specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej.
Ukończyła studia na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna oraz 4-letnie szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.
Pracuje na oddziałach neurologicznych I udarowych w poznańskich szpitalach oraz prowadzi terapię w prywatnej praktyce na terenie Poznania.
Główne zainteresowania i aktywność zawodowa dotyczą neuropsychologii oraz psychoterapii dorosłych i młodzieży.
W codziennej praktyce zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną oraz rehabilitacją funkcji poznawczych u osób po urazach mózgu, udarach, w przebiegu procesów otępiennych. Prowadzi terapię poznawczo-behawioralną dla osób dorosłych oraz młodzieży.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Martyna WalisiakMagister psychologii, w trakcie specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej. Ukończone studia wyższe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.
Na co dzień obowiązki realizuje na oddziale udarowym i neurologicznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Zakres zainteresowań zawodowych skupia na neuropsychologii, psychotraumatologii, psychoimmunologii.
Główne obszary praktyki to diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna (urazy mózgu, udary, choroby neurodegeneracyjne, ośrodkowego układu nerwowego), terapia osób po przeżytej traumie (zastosowane metody - procedura przedłużonej ekspozycji i przetwarzania poznawczego), wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych takich jak choroba, strata, trudności w relacjach społecznych.
Magdalena KluchAbsolwentka Akademii Wychowania Fizycznego, kierunek Fizjoterapia. Jest magistrem fizjoterapii od 2008roku. Od 2016 roku studentka Osteopatii w Osteopathy Schule Deutschland Polska (OSD Polska).
W latach 2008-2017 pracowała w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu na stanowisku rehabilitant domowy oraz w Oddziale Leczenia Udarów Mózgu.
Posiada doświadczenie z zakresu rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji ortopedycznej, leczenia bólów kręgosłupa, diagnostyki funkcjonalnej aparatu ruchu i wielu innych. W swojej pracy wykorzystuje głównie filozofię i techniki osteopatyczne, metodą PNF, terapię manualną K. Lewitta, masaż głęboki. Jest również tancerką jak i pedagogiem tańca oraz instruktorem zajęć ruchowych, z zainteresowaniami w zakresie terapii ruchem.
Maria JaroszJest dyplomowaną fizjoterapeutką. W 2008 roku ukończyła studia magisterskie w Akademii
Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, gdzie podjęła również studia
doktoranckie. W swej pracy realizuje się pomagając pacjentom w różnym wieku i z różnymi
schorzeniami. Swoje umiejętności i kompetencje nieustannie poszerza, szczególnie w zakresie
neurologii i ortopedii, uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach. W terapii wykorzystuje m.in. metody neurofizjologiczne, terapię manualną i kinesiotaping.
Jadwiga CiesielczykNeurologopeda, magister filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i doświadczona trenerka kompetencji komunikacyjnych. W pracy koncentruje się na terapii osób dorosłych z afazją i dyzartrią. Pracuje z osobami po udarach, urazach i guzach mózgu, stwardnieniem rozsianym, chorobami neurodegeneracyjnymi oraz seniorami w profilaktyce zaburzeń funkcji poznawczych. W swojej praktyce wykorzystuje wysokie technologie i nowoczesne metody terapii, dbając jednocześnie o budowanie dobrych więzi z osobami, które potrzebują wsparcia. Wierzy, że skuteczna terapia jest możliwa w oparciu o zaufanie i poczucie akceptacji oraz bezpieczeństwa w relacji pacjent-terapeuta.
Wojciech KobusJest absolwentem Technikum Medycznego na kierunku Masażysta. W Fundacji ORCHidea zatrudniony jest na stanowisku Asystent Seniora i pomaga Terapeutkom zajęciowym podczas warsztatów oraz w pracach administracyjnych.
Sandra Toczony-ŻbikowskaJest neurologopedą, psychoterapeutą w trakcie szkolenia w nurcie Gestalt. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami po udarach, z zespołem otępiennym, urazach mózgu. W pracy terapeutycznej łączy rehabilitację neurologopedyczną z psychoterapią, wspierając tym samym chorego w obszarach funkcjonowania społecznego, akceptowaniu swoich ograniczeń, poszerzaniu świadomości oraz odkrywaniu emocji. Chętnie towarzyszy podczas terapii pacjentom i ich bliskim w zachodzących zmianach i kryzysie w ujęciu rodzinnym i zdrowotnym. Swój warsztat wzbogaca poprzez ćwiczenia z oddechem, pracę z ciałem oraz muzykoterapię.
Główne zainteresowania to wykorzystanie psychoterapii w rehabilitacji neurologicznej, afazja oraz komunikacja i wsparcie osób w wieku senioralnym.
Anna PaulJest lekarzem akupunkturzystą z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Jej pasją jest holistyczne wspieranie Pacjenta na drodze do zdrowia i dobrego samopoczucia. Łączy wiedzę uzyskaną na studiach medycznych z umiejętnościami z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej a konkretnie akupunktury.
Metodę tę stosuje również w pracy z osobami z chorobami neurologicznymi np. po udarze lub po urazach mózgu, aby wspomóc proces rehabilitacji, zmniejszyć dolegliwości i napięcie.
Stosując akupunkturę z powodzeniem pomaga pozbyć się m.in. dolegliwości z zakresu układu ruchu (stany po urazie, złamaniu, upadkach, wypadkach komunikacyjnych, zwyrodnienia stawów, bóle kręgosłupa, bóle mięśni), pokarmowego (IBS, SIBO, wzdęcia, zaparcia, biegunki, nadwrażliwość pokarmowa), nerwowego (np. migrena, bóle głowy, szumy uszne, pogorszenie pamięci i koncentracji). Akupunktura przynosi także ulgę kobietom w każdym wieku w kolejnych etapach dojrzewania, starania o ciążę, w jej trakcie i w połogu oraz w okresie menopauzy.
Zofia KaczmarekJest technikiem masażu i studentką trzeciego roku fizjoterapii. Chętnie zdobywa nowa wiedzę i dąży do rozwoju. W fundacji odpowiada za zadania administracyjne oraz zajmuje się masażem relaksacyjnym i leczniczym.
Codziennie w godzinach od 9.00 do 15.00 odbiera Państwa telefony oraz maile i udziela kompleksowych odpowiedzi.
Alicja MuszyńskaJest studentką V roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jako wolontariuszka zdobywa wiedzę na SOR-ach, oddziałach i w poradniach ortopedycznych.
W Fundacji ORCHidea, w godzinach od 15.00 do 19.00 odbiera Państwa telefony oraz maile i udziela kompleksowych odpowiedzi.
Magdalena WęglewskaJest studentką IV roku kierunku lekarskiego. Interesuję się kinematografią oraz rysunkiem. Wolny czas spędza na czytaniu oraz dokształcaniu się z różnych dziedzin nauki, które gdzieś po drodze sprawiły jej przyjemność w nauce. Wierzy w karmę, dlatego stara się traktować ludzi w taki sposób, w jaki sama by chciała być traktowana.
W Fundacji ORCHidea, w godzinach od 15.00 do 19.00 odbiera Państwa telefony oraz maile i udziela kompleksowych odpowiedzi.

Wolontariusze

   
Bartosz OrchowskiUczeń 5 klasy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 „Debinka” w Poznaniu. Od trzech lat pomaga fundacji np. w roznoszeniu ulotrk, podczas Dni Organizacji Pozarządowych i uczestniczy w warsztatch organizowanych przez fundację.
Zuzanna CzarczyńskaUczennica 1 klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Pomaga fundacji od 2016 roku. Robi zdjęcia, pomaga w roznoszeniu ulotek i uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez fundację.
Zofia KubaszewskaUczennica 2 klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Związana z fundacją od kwietnia 2019 r. W fundacji prowadzi zajęcia z języka angielskiego, wykonuje drobne prace administracyjne i pomaga w warsztatach organizowanych przez fundację.
Wiktor KociembaUczeń 2 klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Związany z fundacją od lipca 2019 r. W fundacji prowadzi zajęcia z języka angielskiego, wykonuje drobne prace administracyjne i pomaga w warsztatach organizowanych przez fundację.
Magdalena RademacherZ wykształcenia jest filozofem i pedagogiem o specjalności resocjalizacja. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2013 roku. Aktualnie studiuje na 2 roku logopedię na Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu.
Jest pracownikiem socjalnym w Domu Pomocy Społecznej i jak mózi, jest to praca, którą bardzo lubi i w której się realizuje. Jako logopeda chciałaby pomagać osobom dorosłym i starszym. W Fundacji ORCHidea prowadzi terapię osób z dyzartrią.

Wszystkie powyższe zdjęcia zostały wykonane dzięki pomocy FaniMani.pl