Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
Diagnostyka i leczenie padaczki
DIAGNOSTYKA
I LECZENIE PADACZKI
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
REHABILITACJA
W SCHORZENIACH NEUROLOGICZNYCH
Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia

SZKOLENIA

LUDZIE FUNDACJI

Zarząd Fundacji ORCHidea stanowią osoby na co dzień zajmujące się diagnostyką, leczeniem i terapią  osób z deficytami neurologicznymi np.  po udarach mózgu, z chorobami neurodegeneracyjnymi, z osobami mającymi trudności poznawcze będące wynikiem przebytych lub nadal  występujących chorób, oraz z seniorami.

 

Zarząd Fundacji ORCHidea

   
dr Piotr Orchowski – Prezes ZarząduJest specjalistą neurologiem, specjalizującym się w leczeniu pacjentów z padaczką, bólami głowy, chorobą Parkinsona oraz z zespołami otępiennymi (np. choroba Alzheimera). Od ponad 20 lat zajmuje się diagnostyką chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
Ukończył studia na wydziale lekarskim na Akademii Medycznej (Uniwersytet Medyczny) w Poznaniu.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na oddziałach neurologicznych i udarowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Poznaniu, Centrum Medycznym HCP w Poznaniu oraz jako konsultant neurolog Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu i w Wągrowcu.
Od 1999 roku jest członkiem Polskiej Ligii Przeciwpadaczkowej, a od 2002 roku członkiem Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
Aleksandra Orchowska - Wiceprezes ZarząduNeurologopeda, Wiceprezes zarządu Fundacji ORCHidea, kompleksowo wspierającej dorosłe osoby po udarach/urazach mózgu oraz po operacjach neurochirurgicznych guzów mózgu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na oddziałach neurologicznych i udarowych, zajmuje się diagnozą i terapią dorosłych osób z afazją i dyzartrią.
Zaangażowana społecznie, jest członkiem rad pożytku publicznego (poznańskiej i powiatu poznańskiego), aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim z deficytami neurologicznymi.

Współpracują z nami

   
Jadwiga CiesielczykNeurologopeda, magister filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i doświadczona trenerka kompetencji komunikacyjnych. W pracy koncentruje się na terapii osób dorosłych z afazją i dyzartrią. Pracuje z osobami po udarach, urazach i guzach mózgu, stwardnieniem rozsianym, chorobami neurodegeneracyjnymi oraz seniorami w profilaktyce zaburzeń funkcji poznawczych. W swojej praktyce wykorzystuje wysokie technologie i nowoczesne metody terapii, dbając jednocześnie o budowanie dobrych więzi z osobami, które potrzebują wsparcia. Wierzy, że skuteczna terapia jest możliwa w oparciu o zaufanie i poczucie akceptacji oraz bezpieczeństwa w relacji pacjent-terapeuta.
Julita DziedzicMgr fizjoterapii. Pracuje w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu. W wolnym czasie biega i morsuje.
Magdalena ElsnerAbsolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Magister elektroradiolog, certyfikowany terapeuta Biofeedback.
Ukończyła szkolenie z zakresu metody EEG Biofeedback zatwierdzone przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej.
Od 2007 roku pracuje w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu.
Swoje doświadczenie zawodowe wzbogaciła współpracując ze Szpitalem Powiatowym w Nowym Tomyślu.
Główne zainteresowania to czynność bioelektryczna mózgu oraz terapia neurofeedback.
W Fundacji ORCHidea wykonuje badania eeg, videoeeg oraz terapię biofeedback.
Zofia KaczmarekJest technikiem masażu i studentką trzeciego roku fizjoterapii. Chętnie zdobywa nowa wiedzę i dąży do rozwoju. W fundacji odpowiada za zadania administracyjne oraz zajmuje się masażem relaksacyjnym i leczniczym.
Codziennie w godzinach od 9.00 do 15.00 odbiera Państwa telefony oraz maile i udziela kompleksowych odpowiedzi.
Przemysław KlujSpecjalista psychiatra, specjalista seksuolog.
Ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne. Odbył liczne kursy i szkolenia z dziedziny psychiatrii i seksuologii. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń związanych ze stresem, w chorobie afektywnej dwubiegunowej oraz zaburzeń o podłożu organicznym.
Pomaga osobom mającym problemy we współżyciu seksualnym i trudności w funkcjonowaniu w związkach partnerskich, uzależnionym od leków uspokajających i nasennych oraz zmagającym się z bezsennością.
Wojciech KobusJest absolwentem Technikum Medycznego na kierunku Masażysta. W Fundacji ORCHidea zatrudniony jest na stanowisku Asystent Seniora i pomaga Terapeutkom zajęciowym podczas warsztatów oraz w pracach administracyjnych.
Weronika MiklasińskaJest mgr psychologii. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu oraz kurs terapii zajęciowej i arteterapii w Konsorcjum Naukowo Edukacyjnym w Kielcach. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym. Prowadziła cykl warsztatów skierowanych dla mieszkańców DPS dotyczącego sposobów radzenia sobie ze stresem w dobie pandemii oraz komunikacji interpersonalnej. Praktykuje holistyczne podejście. W Fundacji ORCHidea prowadzi zajęcia w ramach Prozdrowotnego Klubu Seniora oraz pomaga w pracach administracyjnych.
Jakub MirowskiJest mgr psychologii oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jest osobą empatyczną, otwartą, nastawioną na pracę z drugim człowiekiem w celu zapewnienia mu potrzebnej pomocy z zakresu psychologii i pedagogiki.
Alicja MuszyńskaJest studentką V roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jako wolontariuszka zdobywa wiedzę na SOR-ach, oddziałach i w poradniach ortopedycznych.
W Fundacji ORCHidea, w godzinach od 15.00 do 19.00 odbiera Państwa telefony oraz maile i udziela kompleksowych odpowiedzi.
Anna PaulJest lekarzem akupunkturzystą z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Jej pasją jest holistyczne wspieranie Pacjenta na drodze do zdrowia i dobrego samopoczucia. Łączy wiedzę uzyskaną na studiach medycznych z umiejętnościami z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej a konkretnie akupunktury.
Metodę tę stosuje również w pracy z osobami z chorobami neurologicznymi np. po udarze lub po urazach mózgu, aby wspomóc proces rehabilitacji, zmniejszyć dolegliwości i napięcie.
Stosując akupunkturę z powodzeniem pomaga pozbyć się m.in. dolegliwości z zakresu układu ruchu (stany po urazie, złamaniu, upadkach, wypadkach komunikacyjnych, zwyrodnienia stawów, bóle kręgosłupa, bóle mięśni), pokarmowego (IBS, SIBO, wzdęcia, zaparcia, biegunki, nadwrażliwość pokarmowa), nerwowego (np. migrena, bóle głowy, szumy uszne, pogorszenie pamięci i koncentracji). Akupunktura przynosi także ulgę kobietom w każdym wieku w kolejnych etapach dojrzewania, starania o ciążę, w jej trakcie i w połogu oraz w okresie menopauzy.
Daniel PisarskiFizjoterapeuta.
Ukończył studia magisterskie na AWF w Poznaniu na kierunku fizjoterapia.
Pracuje w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej, w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, mając każdego dnia kontakt z chorymi z deficytami neurologicznymi. Otwarty na wiedzę, chętnie poszerza swoją wiedzę.
Anna RajewskaJest magistrem psychologii, obecnie w trakcie specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej.
Ukończyła studia na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna oraz 4-letnie szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.
Pracuje na oddziałach neurologicznych I udarowych w poznańskich szpitalach oraz prowadzi terapię w prywatnej praktyce na terenie Poznania.
Główne zainteresowania i aktywność zawodowa dotyczą neuropsychologii oraz psychoterapii dorosłych i młodzieży.
W codziennej praktyce zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną oraz rehabilitacją funkcji poznawczych u osób po urazach mózgu, udarach, w przebiegu procesów otępiennych. Prowadzi terapię poznawczo-behawioralną dla osób dorosłych oraz młodzieży.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Sandra Toczony-ŻbikowskaJest neurologopedą, psychoterapeutą w trakcie szkolenia w nurcie Gestalt. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami po udarach, z zespołem otępiennym, urazach mózgu. W pracy terapeutycznej łączy rehabilitację neurologopedyczną z psychoterapią, wspierając tym samym chorego w obszarach funkcjonowania społecznego, akceptowaniu swoich ograniczeń, poszerzaniu świadomości oraz odkrywaniu emocji. Chętnie towarzyszy podczas terapii pacjentom i ich bliskim w zachodzących zmianach i kryzysie w ujęciu rodzinnym i zdrowotnym. Swój warsztat wzbogaca poprzez ćwiczenia z oddechem, pracę z ciałem oraz muzykoterapię.
Główne zainteresowania to wykorzystanie psychoterapii w rehabilitacji neurologicznej, afazja oraz komunikacja i wsparcie osób w wieku senioralnym.
Tomasz TomczykDr n.med., specjalista neurolog. Ukończył Akademię Medyczną w Lublinie, specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego.
Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Klinice Neurologii w Lublinie i Oddziale Udarowym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.
Obecnie pracuje na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Od ponad 20 lat zajmuje się badaniami ultrasonograficznymi w neurologii. Członek zarządu Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego, członek komisji egzaminacyjnej na certyfikat potwierdzający umiejętność prawidłowego wykonania i intrerpretacji badań usg doppler tętnic szyjnych i kręgowych oraz badania przezczaszkowego. Od wielu lat prowadzi
kursy z zakresu badań tętnic szyjnych i kręgowych oraz wewnątrzczaszkowych w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii oraz w Wielkopolskiej Szkole Diagnostyki Obrazowej. Współautor standardów badań ultrasonograficznych.
Neurosonologia oraz Podręcznika Diagnostyki Ultrasonograficznej w Neurologii. Wykładowca na konferencjach i zjazdach naukowych z zakresu badań usg w neurologii.
Martyna WalisiakMagister psychologii, w trakcie specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej. Ukończone studia wyższe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.
Na co dzień obowiązki realizuje na oddziale udarowym i neurologicznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Zakres zainteresowań zawodowych skupia na neuropsychologii, psychotraumatologii, psychoimmunologii.
Główne obszary praktyki to diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna (urazy mózgu, udary, choroby neurodegeneracyjne, ośrodkowego układu nerwowego), terapia osób po przeżytej traumie (zastosowane metody - procedura przedłużonej ekspozycji i przetwarzania poznawczego), wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych takich jak choroba, strata, trudności w relacjach społecznych.
Joanna WeremkoZ wykształcenia i z zamiłowania jest fizjoterapeutką, ceniącą pracę z pacjentem.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w ośrodkach, szpitalach i przychodniach.
Od lat poszerza swoje zawodowe kompetencje, a prywatnie zakochana jest w swoim psim przyjacielu. Lubi wyjazdy off roadowe i kocha gotować.
Z Fundacją współpracuje od połowy 2021 roku.
Magdalena WęglewskaJest studentką IV roku kierunku lekarskiego. Interesuję się kinematografią oraz rysunkiem. Wolny czas spędza na czytaniu oraz dokształcaniu się z różnych dziedzin nauki, które gdzieś po drodze sprawiły jej przyjemność w nauce. Wierzy w karmę, dlatego stara się traktować ludzi w taki sposób, w jaki sama by chciała być traktowana.
W Fundacji ORCHidea, w godzinach od 15.00 do 19.00 odbiera Państwa telefony oraz maile i udziela kompleksowych odpowiedzi.
Aleksandra ZałustowiczPedagog Specjalny, Neurologopeda, Surdologopeda, z ukończonym studium Seksuologii, oraz Terapii w Kryzysie, w trakcie studiów Psychologii Klinicznej. Od 2013 roku doktor nauk społecznych z zakresu Pedagogiki. Od dziesięciu lat pracuje jako neurologopeda w Centrum J. Z. Szeliga w Środzie Wielkopolskiej, gdzie podejmuje się terapii osób po przebytych udarach, urazach mózgu. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na oddziałach udarowych i neurologicznych, oraz ośrodkach rehabilitacyjnych i domach pomocy społecznej, zajmuje się diagnozą i terapią osób dorosłych z afazja i dyzartrią. Współpracuje z Fundacją ORCHidea. Wykładowca uczelni wyższych między innymi UAM i WSP i A w Poznaniu. Realizuje również liczne granty społeczne, które mają na celu podniesienie jakości życia osób zależnych.

Wolontariusze

   
Barbara LewandowskaLogopeda dyplomowany, współpracuje z Fundacją od 2020 roku. zawsze uśmiechnięta i życzliwa.
Bartosz OrchowskiUczeń 7 klasy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 „Dębinka” w Poznaniu. Od trzech lat pomaga fundacji np. w roznoszeniu ulotek, podczas Dni Organizacji Pozarządowych i uczestniczy w warsztatach organizowanych przez fundację.
Zuzanna CzarczyńskaUczennica 3 klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Pomaga fundacji od 2016 roku. Robi zdjęcia, pomaga w roznoszeniu ulotek i uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez fundację.
Zdjęcia zostały wykonane przez Fani Mani i https://snierzynski.pl/