Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
Diagnostyka i leczenie padaczki
DIAGNOSTYKA
I LECZENIE PADACZKI
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
REHABILITACJA
W SCHORZENIACH NEUROLOGICZNYCH
Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia

SZKOLENIA

Aktualności

Przedsiębiorstwo Społeczne Plus

Data dodania: 10 / 01 / 2024

W ramach Programu Przedsiębiorstwo Społeczne Plus Fundacja otrzymała dofinansowanie na swoją bieżącą działalność.
Sfinansowaliśmy m.in. usługi księgowe, koszty lokalowe, telekomunikacyjne oraz koszty promocyjne.

Laur Seniora

Data dodania:

Podczas Targów Viva Seniorzy nasza Fundacja została nagrodzona Laurem Seniora w kategorii usługa za mikropolaryzację mózgu (tDSC), stosowaną w terapii m.in. w depresji, bólu, zaburzeniach mowy, i in.

Stawiamy na rozwój

Data dodania:

W okresie listopad 2023 – listopad 2024 Fundacja realizuje projekt pt. „Stawiamy na rozwój”, realizowany w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.
W ramach otrzymanej dotacji zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny oraz powstanie sklep internetowy.

Prozdrowotny Klub Seniora

Data dodania:

Zapraszamy seniorki i seniorów, powyżej 60 r.ż., będących mieszkańcami Poznania i odprowadzających podatki w Poznaniu, do udziału w projekcie pt. „Prozdrowotny Klub Seniora”.
W ramach projektu uczestniczki i uczestnicy będą mogli skorzystać z konsultacji specjalistycznych, np. u psychologa, fizjoterapeuty i in. i/lub uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych, arteterapeutycznych, wykładach i innych rodzajach zajęć.
Konsultacje i udział w zajęciach jest bezpłatny, dzięki otrzymanemu finansowaniu z budżetu Miasta Poznania.

„Karta Dobra”

Data dodania: 24 / 10 / 2023

Z ogromną radością informujemy, że nasza Fundacja znalazła się w gronie organizacji zakwalifikowanych do Programu Fundacji Biedronki „Karta Dobra”.

Kilkadziesiąt osób w trudnej sytuacji życiowej, społecznej, ekonomicznej, zwłaszcza seniorów, otrzyma od nas karty na zakupy w sieci sklepów Biedronka.

Przez okres 10 miesięcy każda z tych osób będzie mogła korzystać z Karty Dobra. To wspaniała forma wsparcia osób najbardziej potrzebujących i niezmiernie cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tak atrakcyjnym Programie.

Szczegółowe informacje pod nr. Tel. 601 493 705

Wyróżnienie Fundacji

Data dodania: 14 / 09 / 2023

Fundacja ORCHidea została wyróżniona przez Prezydenta Poznania w konkursie INICJATORY 2022 za projekt Koncentruj się!

Prozdrowotny Klub Seniora

Data dodania: 26 / 05 / 2023
Prozdrowotny Klub Seniora to projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania, skierowany do mieszkańców Poznania powyżej 60 r.ż., realizowany w okresie styczeń – grudzień 2023.
W ramach projektu uczestnicy korzystają z bogatej oferty zajęć indywidualnych oraz grupowych, tj. muzykoterapia, treningi językowo-poznawcze, spotkania z psychologiem, zajęcia plastyczne oraz spotkania integracyjne.
Informacje można uzyskać pod nr tel. 601 493 705

Publikacja „SuperSeniorzy”

Data dodania: 17 / 05 / 2023

Wielkopolskie placówki wspierające seniorów otrzymały nieodpłatnie publikację pt. „SuperSeniorzy”, opracowaną i wydaną dzięki współfinansowaniu Fundacji PZU.
Przekazano 500 darmowych egzemplarzy.

Dni Rodziny

Data dodania:

Fundacja serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniach organizowanych z okazji Poznańskich Dni Rodziny.

Innowacja Fundacji

Data dodania: 17 / 02 / 2023
Czy wiesz, że w projekcie Generator Dostępności powstała innowacja wspierająca komunikację z osobami z demencją?
Możesz pobrać ją tutaj: https://innowacje.rops.poznan.pl/2023/02/14/264631/
Dzięki pracy Fundacja ORCHidea powstał ALBUM POTRZEB, który opiekunowie formalni jak i nieformalni, a także specjaliści wspierający osoby z demencją mogą wykorzystać w codziennym kontakcie.
Narzędzie zawiera profesjonalnie wykonane zdjęcia, przedstawiające różne czynności/ przedmioty, które zostały wybrane przez samych seniorów. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy w łatwy sposób rozpoznać ich rzeczywiste potrzeby, zainteresowania czy preferencje.
Ważnym elementem Albumu jest miejsce na wpisanie informacji osobistych – to szczególnie ważne dla osób, które dopiero rozpoczynają współpracę z seniorem/ seniorką.
Przygotowany został także scenariusz spotkania składającego się z części wykładowej o demencji oraz części dotyczącej korzystania z Albumu, jego celu i sposobu wykorzystania. Ponadto powstał przewodnik dla opiekunów – pełniący rolę informatora o demencji.
Zespołowi pracującemu nad innowacją dziękujemy za przełamywanie barier komunikacyjnych –
dobra robota!

SuperSeniorzy

Data dodania: 23 / 01 / 2023

Zapraszamy do udziału w projekcie SuperSeniorzy.
Uczestnicy spotkań językowo-poznawczych będą rozwiązywać zadania językowe i logiczne, które będą wydane w postaci publikacji pn. SuperSeniorzy.
Opracowane i wydane książki zostaną bezpłatnie przekazane uczestnikom oraz wielkopolskim Klubom Seniora.
Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa z Fundacją PZU.

Prozdrowotny Klub Seniora w 2023 r.

Data dodania:
Prozdrowotny Klub Seniora przy Fundacji ORCHidea oferuje nieodpłatne zajęcia grupowe o różnorodnym charakterze, tj. arteterapia, muzykoterapia, treningi językowo -poznawcze, zajęcia z użyciem tabletów, wyjścia, spotkania integracyjne i in.
Mieszkańcy Poznania powyżej 60 r.ż. mogą też nieodpłatnie skorzystać z konsultacji specjalistów, np. psychologa, neurologa, psychiatry, neurologopedy czy terapeuty.
Obowiązują zapisy pod nr tel. 601 493 705 lub mailowo: fundacjaorchidea@poczta.fm
projekt jest finansowany z budżetu Miasta Poznania.

Zapraszamy

Mikropolaryzacja mózgu (tDSC)

Data dodania: 21 / 01 / 2023
Zapraszamy do kontaktu osoby, które chcą skorzystać z terapii z użyciem tDSC, czyli przedczaszkowej stymulacji prądem.
Już od lutego rozpoczynamy sesje terapeutyczne, to czas, by się umówić na dogodne terminy.
Tel. kontaktowy. 601 493 705 lub fundacjaorchidea@poczta.fm
Główne obszary zastosowania tDSC to depresja, fibromialgia i ból neuropatyczny. Po zaleceniu lekarskim, także stosowana w zaburzeniach psychologiczno-psychiatrycznych, schorzeniach neurologicznych oraz w terapii neuropsychologicznej.

Usługi ze środków UNICEF

Data dodania:
Od stycznia Fundacja ORCHidea, na zlecenie Miasta Poznania,  realizuje na rzecz dzieci z Ukrainy i ich opiekunów, następujące usługi: badania lekarskie z bilansem, specjalistyczne konsultacje, m.in. psychiatryczne, psychologiczne, neurologiczne i fizjoterapeutyczne, zajęcia ogólnorozwojowe, terapię logopedyczną z ukraińską logopedą, wsparcie psychologiczne dla opiekunów z ukraińską psycholog, grupowe zabawy logopedyczne i in.
Fundacja ORCHidea współpracuje z Yasną Izbą przy ul. Wawrzyniaka w Poznaniu, gdzie ukraińskie dzieci mają dzienny pobyt, urozmaicony licznymi zajęciami.
Wszystkie zajęcia i konsultacje są dla korzystających nieodpłatne.
Obowiązują zapisy pod adresem fundacjaorchidea@poczta.fm oraz tel. 601 493 705.

Cyfrowy Klub Seniora

Data dodania: 18 / 12 / 2022

Fundacja ORCHidea pragnie zaprosić seniorów z Poznania do udziału w  projekcie „Cyfrowy Klub Seniora”, który ma na celu  upowszechnianie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów.

 

 

 

 

W „Cyfrowym Klubie Seniora”  będą organizowane zajęcia ukierunkowane na podnoszenie kompetencji cyfrowych.

Podczas zajęć przygotowawczych, seniorzy opanują:

  • rozumienie ogólnych zasad, mechanizmów i logiki leżących u podstawy ewoluujących technologii cyfrowych oraz
  • znajomość podstawowych funkcji i korzystanie z różnych rodzajów urządzeń, oprogramowania i sieci;
  • przyjmowanie krytycznego podejścia do trafności, wiarygodności i wpływu informacji i danych udostępnianych drogą cyfrową orazświadomość prawnych i etycznych zasad związanych z korzystaniem z technologii cyfrowych.

Podczas trzech warsztatów praktycznych seniorzy opanują:

  • umiejętność korzystania z informacji i danych,
  • komunikowanie się (Facebook, Messenger)
  • umiejętność korzystania z mediów; bezpieczeństwo (w tym komfort cyfrowy i kompetencje związane z cyber-bezpieczeństwem)

Zadanie jest realizowane i współfinansowane z budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

UNICEF

Data dodania:

W okresie listopad – grudzień 2022 r. Fundacja ORCHidea realizuje zadanie z zakresu zdrowia dla uchodźców oraz obywateli Ukrainy
finansowanych ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)
przy wsparciu Miasta Poznania.

 

 

 

Realizujemy:

Specjalistyczne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne oraz konsultacje dotyczące prawidłowego rozwoju dzieci.

W ramach zadania dostępna jestwszechstronna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych dostosowana do indywidualnych potrzeb, w tym:

  • pomoc psychologiczno-pedagogicznadla dzieci – konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne ze wskazaniem materiałów terapeutycznych dla dziecka, także konsultacje logopedyczne i terapia wielozmysłowa;
  • pomocw zakresie prawidłowego rozwoju dziecka – konsultacje pediatryczne z bilansem dziecka, konsultacje neurologiczne, psychiatryczne; terapia indywidualna, zajęcia terapeutyczne, zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia manualne, terapia ręki, terapia wielozmysłowa;
  • pomoc dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka – konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne oraz możliwość uczestnictwa w grupach wsparcia.

Miejsca realizacji usług:

Fundacja ORCHidea;   ul. Hetmańska 15, Poznań,  Tel.601 493 705

Fundacja Aitwar: ul. Wawrzyniaka 45, Poznań,  Tel. 505251510, 881583631

Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki: Pl. Zamkowy 24, Swarzędz, Tel.666 864 477

Wsparcie psychologiczne

Data dodania: 24 / 09 / 2022

W ramach mechanizmu zakupowego Fundacja ORCHidea od września prowadzi bezpłatne wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne, skierowane do uchodźców z Ukrainy. W ramach realizacji usług organizowane będą również grupy wsparcia pn. „Ranne ptaszki”.

INICJATORY 2021

Data dodania:

Fundacja ORCHidea została wyróżniona przez Prezydenta Poznania w konkursie INICJATORY 2021 za projekt NEURO-ćwiczenia.

Pracujemy nad kolejną publikacją

Data dodania:

Pracujemy nad kolejną publikacją pn. „Koncentruj się!” skierowaną do dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Książka zostanie sfinansowana ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Wielkopolskiego.

ZNAK JAKOŚCI Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Data dodania:

Otrzymaliśmy Certyfikat ZNAK JAKOŚCI Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 w kategorii Sukces Rynkowy.

Wsparcie psychologiczne

Data dodania:

Od maja 2022 r. Fundacja ORCHidea udziela wsparcia psychologicznego, prowadzonego przez doświadczonego psychologa z Ukrainy. Wsparcie jest udzielane bezpłatnie, dzięki środkom z dotacji, otrzymanej z Miasta Poznania.

#KaucjaNaStart

Data dodania:

#KaucjaNaStart to inicjatywa fundacji polegająca na wsparciu osób z Ukrainy, które były zmuszone opuścić swój kraj z powodu wojny, polegającym na opłaceniu kaucji, czynszu, opłaty notarialnej lub pośrednika nieruchomości. Fundacja, dzięki darowiźnie od chcącego pozostać anonimowym Darczyńcy, opłaciła koszty mieszkaniowe w wysokości blisko 50 000 złotych.