Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
Diagnostyka i leczenie padaczki
DIAGNOSTYKA
I LECZENIE PADACZKI
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
REHABILITACJA
W SCHORZENIACH NEUROLOGICZNYCH
Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia

SZKOLENIA

Mikropolaryzacja mózgu

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym, potocznie zwana mikropolaryzacją mózgu (skrót tDCSto z języka angielskiego transcranial direct current stimulation), polega na dostarczaniu do mózgu prądu stałego o niskiej częstotliwości.

 

Stosowanie stymulacji prądem przezczaszkowym – mikropolaryzacji mózgu(tDCS) za pomocą elektrod na skórze głowy, indukuje pole elektryczne w korze mózgowej, które wpływa na sposób w jaki będą działać neurony w tych obszarach.

 

Podczas mikropolaryzacji mózgu (tDCS) wytwarzane jest pole elektryczne pobudzające (anodalne), które prowadzi do depolaryzacji neuronów, oraz hamujące pole elektryczne (katodowe), mające na celu ich hiperpolaryzację.

 

Zmiany wywołane przez mikropolaryzację mózgu (tDCS) pozostawiają ślad w sieci mózgu, zmieniając sposób w jaki neurony łączą się ze sobą. Proces ten nazywamy neuroplastycznością.

 

Mikropolaryzacja mózgu (tDCS) jest obiecującym narzędziem w leczeniu wielu schorzeń, jest bezpieczna i nieinwazyjna.

 

Mikropolaryzację mózgu (tDCS) można stosować, m.in:

 

Z przezczaszkowej stymulacji prądem stałym można skorzystać w naszej Fundacji, po wcześniejszym umówieniu. Mikroplaryzację mózgu stosujemy w sesjach kilkudniowych, dwa razy po 20 minut w ciągu jednego dnia.