Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
Diagnostyka i leczenie padaczki
DIAGNOSTYKA
I LECZENIE PADACZKI
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
REHABILITACJA
W SCHORZENIACH NEUROLOGICZNYCH
Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia

SZKOLENIA

O FUNDACJI

Fundacja ORCHidea  powstała z dniem 01 września 2015 roku, poprzez podpisanie aktu notarialnego, a 13 listopada została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem  KRS 0000586006.

Idea stworzenia Fundacji powstała jako wynik przemyśleń trzech osób, na co dzień obcujących  z seniorami oraz z osobami dotkniętymi chorobami neurologicznymi, neurodegeneracyjnymi, powodującymi deficyty poznawcze, a tym samym ograniczenia w codziennym samodzielnym funkcjonowaniu.

Fundacja została założona w celu  prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy medycznej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym także w celu wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, społecznym i charytatywnym.

Założyciele Fundacji mają doświadczenie w terapii osób dorosłych i osób starszych (powyżej 70 r.ż), i do tych grup adresują swoje działania, zmierzające do poprawy funkcjonowania w życiu codziennym, poprzez zmniejszenie ograniczeń, będących następstwem doznanych uszkodzeń spowodowanych chorobą bądź podeszłym wiekiem.

Choroba oraz jej następstwa powodują konieczność stałej opieki specjalistycznej i taką opiekę pragnie zapewnić Fundacja ORCHidea, poprzez działania wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, mając na celu dobro swoich podopiecznych.

W 2018 roku fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Fundacja poprzez swoje działania stwarza możliwość szybkiej, fachowej i wielospecjalistycznej pomocy wszystkim osobom wymagającym wsparcia terapeutycznego.

Równoległą działalnością Fundacji jest  edukacja pacjentów oraz ich rodzin, prowadzona w formie warsztatów i sesji szkoleniowych.

Fundacja prowadzi Prozdrowotny Klub Seniora, z pełna ofertą różnorodnych zajęć oraz EPIcentrum, w którym osoby z epilepsją mogą wykonać badanie EEG oraz uzyskać pomoc specjalisty neurologa.