Fundacja ORCHidea – Poznań | Wielospecjalistyczne wsparcie osób z deficytami neurologicznymi
Diagnostyka i leczenie padaczki
DIAGNOSTYKA
I LECZENIE PADACZKI
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
REHABILITACJA
W SCHORZENIACH NEUROLOGICZNYCH
Prozdrowotny klub seniora
PROZDROWOTNY
KLUB SENIORA
szkolenia

SZKOLENIA

RODO

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW NASZEJ FIRMY W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW RODO

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Fundacja ORCHidea zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Lp.

Nazwa dokumentu

Pobierz

1.

AUDYT

2.

DANE PRZETWARZANE PRZEZ FUNDACJĘ

3.

EWIDENCJA NOŚNIKÓW KOMPUTEROWYCH ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE

4.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PROCEDUR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W FUNDACJI.

5.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PROCEDUR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH-2

6.

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

7.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY ze zm

8.

NARUSZENIE RODO RAPORT_RN

9.

NARUSZENIE RODO - ZAWIADOMIENIE

10.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA_PB

11.

PRZETWARZANIE DANYCH ZLECENIOBIORCY

12.

PRZETWARZANIE-DANYCH - PARLAMENT

13.

PRZETWARZANIE DANYCH PRACOWNIKA

14.

REJESTR OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

15.

UMOWA POWIERZENIA - DANE DOSTĘPOWE

16.

UMOWA POWIERZENIA - UmP-2!

17.

UPOWAŻNIENIE DANYCH - ELEKTRONICZNE, PAPIEROWE

18.

ZGODA - PRZETWARZANIE I WIZERUNEK ZW-2

19.

ZGODA - PRZETWARZANIE ZDROWIE ZZ-2

20.

ZGODA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ (kandydaci) ZK-2